Kurstilbud

Fagskolen i Østfold tilbyr en rekke kurs til yrkessektoren, både åpene og lukkede kurstilbud.
Utgått ADK 1 sertifikat

ADK-1 resertifiseringskurs

ADK-1 sertifikat gir kompetanse som selvstendig førstelinjeleder med ansvar for den praktiske utførelsen av større ledningsanlegg. Ved en revisjon av lærerplan i 2008 ble det bestemt at sertifikatene har en gyldighetstid på 6 år. Det er derfor behov for fornying av sertifikatene som er utstedt etter 2008.

Resertifiseringskurset vil fungere som en oppdatering av sentrale delmål med hovedvekt på nyheter innen bransjen samt også se på feil som er blitt gjort på nyere anlegg. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK1- sertifikat utgår eller fra avtalt dato.

Kurset gjennomføres som et samarbeid mellom Fagskolen i Østfold og Kalnes videregående skole.

Temaer i ADK1 resertifiseringskurset

Litt fra følgende emner;

 • Innføring i VA-sektoren 
 • Rørmaterialer 
 • Bygging av vann- og avløpsanlegg 
 • Etablering av rørgrøft 
 • Rørlegging 
 • Nivellering og laserbruk 
 • Montering av kummer og gategods 
 • Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen 
 • Helse-, miljø og sikkerhet 
 • Lover, forskrifter og standarder 
 • Utslipp fra mindre avløpsanlegg 
 • Kvalitetssikring og sluttkontroll 
 • Grøftefrie rørleggingsmetoder (no dig) 
 • Renovering av ledningsnett

Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har varighet på 1 time. Ved lese- og skrivevansker er det muligheter til å få tilpasset eksamen.

 • Tidspunkt: Fredag 8. mars 2019 kl. 08:00-15:00 og fredag 15. mars 2019 kl. 08:00–15:00 (Forbehold om nok antall deltagere til kurset)
 • Sted:  Kalnes videregående skole, Sarpsborg
 • Dokumentasjon: ADK-1 sertifikat
 • Kostnad:  kr 5.200,-. Dette dekker undervisning, kursmateriell, lunsj og sertifikatavgift.
 • Påmelding: Helst før 25. februar og senest 4. mars på e-post: fagskolen@ostfoldfk.no eller tlf. 69 38 13 00. 

Vi trenger følgene opplysninger om deg, for å melde deg på kurset. Vennligst send oss disse på mail. NB! Bindende påmelding.

Personopplysninger kursdeltaker

 • Navn:
 • Personnummer:
 • Mobil:
 • Priat adresse:
 • Epost:

Firmaopplysninger (faktura til firma)

 • Firmanavn:
 • Fakturaadresse:
 • Epost:
 • Kontaktperson:
 • Telefon:
 • Organisasjonsnummer: