Lån og stipend

Slik søker du lån og stipend i Statens lånekasse

Som student ved Fagskolen i Østfold har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC. Nettstudenter ved tekniske utdanninger betaler et særutlegg til skolen. 

Søknad for fagskole

Eksempel på utfylling av søknad om lån og stipend til høyere og annen utdanning 2020-2021.

Søk opptak ved Fagskolen i Viken og velg studiested Fagskolen i Østfold. Vi er sammenslått med flere fagskoler i forbindelse med sammenslåingen av Viken fylkeskommune.