100 % vikariat undervisning/faglærer BIM skoleåret 2019/2020 ved Fagskolen i Østfold

Ledig stilling som faglærer i BIM.
BIM

Fagskolen i Østfold har behov for å knytte til oss en lærerressurs innen fagfeltet BIM for skoleåret 2019/2020. Hovedarbeidsoppgaven er undervisning i BIM, konstruksjon / installasjon, med tilhørende for- og etterarbeid, samt å bidra i utviklingsarbeid av nytt studietilbud innen BIM-anlegg. Arbeidsomfanget er beregnet til 100 %. 

Som faglærer ved Fagskolen i Østfold vil du få være med på å gi økt kompetanse til voksne engasjerte studenter med generell god grunnkunnskap innenfor sine fagretninger.

Kanskje bor det en lærer i deg? Hvorfor ikke benytte anledningen til å prøve?

Fagskolen i Østfold eies av Østfold Fylkeskommune og er en tertiærutdanning på lik linje med høyskoler og universiteter, altså etter videregående skole. Skolen utdanner mellomledere og Fagskolen i Østfold tilbyr utdanning innen BIM, bygg, elektro (elkraft), TIP (maskinteknikk) kjemi (prosessteknikk og matteknikk) og innen ulike helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold tilbyr også kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag. 

Det vi ønsker oss er:

  • En engasjert person med minimum fagskoleutdanning innen bygg og anlegg og/eller BIM.
  • Relevant praksis fra fagfeltet BIM konstruksjon / BIM installasjon / BIM anlegg.
  • Pedagogisk utdannelse (PPU) eller tilsvarende kan være en fordel, men er ingen betingelse.
  • Et ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Gode samarbeidsevner.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. 

Lønn etter avtale. Avtale inngås på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid, og i de lokaler Fagskolen disponerer.

Ta kontakt med oss

For nærmere opplysning om stillingen, ta kontakt med utdanningsleder Heidi Gamlesanne, tlf.: 954 02 667. Vi ber søkere om å benytte fylkets standardiserte elektroniske søknadsskjema merket med: ID 2566

Trykk her for å gå til søknadsskjema ››

Kopi av attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju. 
Avtale forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Søknadsfrist: 30.06.2019