Amneris (51), Sara (32) , Baljit (41) og Gro (46)

Studenter fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid forteller om studielivet ved Fagskolen i Østfold.
Studenter fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Fremst fra venstre: Baljit (41) og Sara (32). Bakerst fra venstre: Gro (46) og Amneris (51)


Studenter i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 
Fagbrev: Tre helsefagarbeidere og en hjelpepleier 

Sara Khadija Holmboe 
Baljit Kaur Sunner 
Amneris  Kusturica 
Gro Johannessen Olsen 
 
Vi har blitt en drømmegruppe! Vi har fått veldig sterke bånd til hverandre.  
 
Vi merker at vi har endret oss under studietiden. Vi har blitt mer profesjonelle, fått mer kunnskap og mer aksept for hverandre og for andres meninger på arbeidsplassen. Nå ser vi også feilene til medarbeidere, det gjorde vi ikke før.  
 
Alle burde gått to år på fagskolen for å fungere optimalt. Vi lærer om brukermedvirkning, etiske dilemmaer, med fokus på det medmenneskelige mer enn på sykdommen (det somatiske).  
 
Det har vært to harde år for oss alle. Men jeg må si jeg trives veldig godt å være student i 50-års alderen, flere burde prøve det (Amneris).    

Vi har vært veldig heldige og hatt ledere som har støttet og tilrettelagt  for oss i studietiden, også medarbeidere fra Østsiden sykehjem har vært engasjert i prosjektarbeidene våre. Vi vil spesielt takke Marit Smittil, Trine Bjerkeli Nilsen og Ragnhild Nødtveidt for god støtte.


Nå er vi mer engasjerte i jobben enn aldri før og vil utforske og lære enda mer!