Anders (25), Ole-Petter (28), Alexander (26) og Olav (23)

Studenter i Bygg forteller om studielivet ved Fagskolen i Østfold.
Ole Petter Stenmoen, Alexander Thomsen, Anders Oskarsen, Olav Teigen
T.v. Anders Oskarsen, Ole-Petter Stenmoen, Alexander Alberg Thomsen og Olav Teigen

Studenter i: Bygg, deltid

Fagrev: Anders og Alexander og Olav er tømrere og Ole-Petter er murer

Vi begynte skolegangen på deltid høsten 2016 og bor i Fredrikstad, Olav er den eneste av oss som har pendlet fra Ås uten at dette har medført til noen komplikasjoner. Vi har blant annet jobbet i gruppe sammen på vårt hovedprosjekt i oppdrag fra Sarpsborg kommune, hvor vi prosjekterte en arealøkning for IKA-bygget.

Vi har alle hatt et ønske om mer ansvar i jobben og få mulighet for en ledelsestilling, noe som fagskolen skal gi et grunnlag for.

Skolen kan være tøff til tider, men med et mål med å fullføre har ikke dette vært et problem. Ingen i gruppa har barn til nå, så dette er en ideell tid å ta etterutdanningen på. Arbeidsgivere har stort sett en god forståelse for utdanningen og tar hensyn til at vi må bruke tid på skolen. Arbeidsgivere har jo også en god del å vinne på at ansatte etterutdanner seg.

Vi har fått bred erfaring fra alle ledd i et byggeprosjekt, f.eks. en byggeplass fra alle involverte fag, og en forståelse på gjennomføring av prosjekter fra start til slutt. 

Etter fagskolen har vi alle fått tilbudt nye stillinger, mellomlederstillinger som formann eller arbeidsleder. Dette er en fin stilling å starte med etter endt fagskole, da den gir godt innblikk i bedriften. Etter de nye godkjenningene til fagskolen kan fagskoleingeniører stå ansvarlig for større prosjekter som etterhvert åpner for stillinger med mer ansvar.

Se vårt hovedprosjekt for Sarpsborg kommune her ››

Vil du vite mer om byggstudiet? Ta en titt her ››