COVID-19 – ENDRINGER VED VÅR FAGSKOLE

Nye tiltak innføres i uke 46 etter nasjonale innstramninger.
Nye tiltak convid-19

Nasjonale koronatiltak i Norge

Torsdag 5. november innførte myndighetene innstramminger i nasjonale koronatiltak i Norge, se Regjeringen.no – KoronasituasjonenRegjeringen ønsker at alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

 

Med bakgrunn i denne oppfordringen vil Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad, innføre følgende tiltak med varighet ut uke 47:

  • Helse- og oppvekstutdanningene: All undervisning vil foregå over digitale flater. Melding om dette vil formidles på Teams til de enkelte studentgruppene.
  • Tekniske utdanninger: All undervisning vil foregå over digitale flater med unntak av praktiske oppgaver, fremføringer og oppstart i nye emner for studentene. Det vil bli gitt ytterligere informasjon til de som unntakene gjelder for på Teams.

Med vennlig hilsen
Ketil Solbakke
Prorektor