Disse fagskolestudiene kan du fortsatt søke på

Denne sommeren kan du sikre deg studieplass og kompetanse bransjene etterspør. Du kan studere ved siden av jobb og familieliv, og samtidig få oppdatert kompetanse innen tekniske fag eller helse- og oppvekstfag.
Du kan fortsatt søke studieplass

Fagskolen i Østfold lanserer denne sommeren tre nye studietilbud som starter opp allerede til høsten. I tillegg er det fortsatt noen ledige studieplasser du kan søke på via Samordna opptak. Her er det en oversikt over alle studieplassene du fortsatt kan sikre deg.

Tre nye studier

Denne høsten starter vi opp helt nye studietilbud for fagarbeidere innen tekniske fag og helsefag. Disse studiene kan du søke på via nettsiden til Fagskolen i Østfold. Det er førstemann til mølla- prinsippet som gjelder. 

 

Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien – Nettbasert med samlinger, 1 1/2 år, 30 studiepoeng – Snart tilgjengelig på nettsiden

Dette studiet er for fagarbeidere i næringsmiddelindustrien. Du vil få digital kompetanse som vil gi deg muligheten til å bidra aktivt i utvikling og endring i egen bedrift. Digitalisering handler også om mennesker. Studiet legger vekt på å skape god samarbeidskultur, kommunikasjon og nye måter å tenke produksjon på.

NB! Med forbehold om godkjenning NOKUT
 

BIM med fordypning anlegg – Deltid 2 år, 60 studiepoeng - Snart tilgjengelig på nettsiden

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg og BIM kompetanse er svært etterspurt i bransjen. BIM står for BygningsInformasjonsModellering. Du vil lære både digital 3D modellering og kvalitetssikring av anleggskonstruksjoner, samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser.

NB! Med forbehold om godkjenning NOKUT

Observasjons- og vurderingskompetanse – Nettbasert med samlinger, 6 moduler av 10 studiepoeng – Tilgjengelige moduler å søke på

Denne videreutdanningen er fleksibel, hvor du kan velge å oppdatere kunnskap på en modul av gangen. Hver modul går over 3 måneder. Kompetansen vil ruste opp helsefagarbeidere til å gjøre målinger og oppdage forverring av tilstand tidlig. Kompetansen forebygger komplikasjoner og i verste fall død hos pasienter. 

Tilgjengelige moduler:

 1. Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse
  • Oppstart 2. september 2020 - Åpent for søknader
 2. Modul 2: Kronisk sykdom
  • Oppstart 10. september 2020 - Åpent for søknader
 3. Modul 3: Demens
  • Oppstart 9. september 2020 - Åpent for søknader


Søk opptak på nye studier via lokalt opptak her: https://fagskolen-ostfold.no/slik-soker-du


Restplasser

Ledige studieplasser søker du gjennom Samordna opptak via denne nettsiden: https://sok.samordnaopptak.no

NB! Samordna opptak oppdaterer seg etterhvert som søkere takker Ja til studieplass. Det betyr at det kan komme flere plasser tilgjengelig etterhvert. 

Helsefag
 • Logistikk og service i helsetjenesten, nettbasert med samlinger 2 år
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid 2 år
 • Helseadministrasjon, deltid 2 år
Oppvekstfag
 • Barn med særskilte behov, deltid 2 år
Tekniske fag
 • Bygg, heltid 2 år
 • Bygg, deltid 2 år
 • Elkraft, heltid 2 år
 • Maskinteknikk, heltid 2år
 • Maskinteknikk, deltid 2 år
 • Matteknikk, deltid 2 år
 • Matteknikk, nettbasert med samlinger 2 år

 

For alle studietilbud se her: https://fagskolen-ostfold.no