Fagskolen i Østfold stenger skolen for studenter fra og med 16. mars

Fagskolen i Østfold stenger skolen for alle studenter fra og med 16. mars for å bidra til å redusere spredning av koronavirus. Fysisk undervisning erstattes med digitale læringsformer.

 

03.06: Oppstart i august

I august begynner høstsemesteret ved Fagskolen i Østfold, det vil komme ut ny informasjon i løpet av uke 34 omkring tiltak etter Regjeringens smittevernsregler. 
 

11.05: Koronatiltak ved Fagskolen i Østfold

Torsdag 7. mai 2020 la regjeringen frem plan og justering av koronatiltakene i Norge. For fagskolene gjelder følgende retningslinjer fra mandag 11. mai, sitat: «Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift».

Med utgangspunkt i regjeringens retningslinjer vil Fagskolen i Østfold fortsatt holde stengt for studentene. All undervisning, fremlegg og eksamener vil gjennomføres på digitale flater. 
 

17.04: Fagskolen i Østfold vil fortsatt holde stengt.

Vi er fortsatt inne i en situasjon som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Av den grunn vil fagskolen holde stengt og all undervisning og veiledning vil fortsatt foregå digitalt. Dette gjelder på ubestemt tid, inntil annen informasjon formidles fra Fagskolen i Østfold.  

Informasjon om undervisning, arbeidsoppdrag, hovedprosjekt og eksamener vil fortløpende formidles til studentene over Microsoft Teams. 

Vennlig hilsen
Ketil Solbakke 
Rektor ved Fagskolen i Østfold

03.04: Informasjon vedrørende Korona situasjonen

Ved Fagskolen i Østfold er det nå avklart at det blir digital opplæring ut uke 16, dvs. til og med fredag 17. april.  

Hvordan det blir etter dette avhenger av nasjonale myndigheters tiltak som vil bli lagt frem 8. april.

Ledelsen ved Fagskolen i Østfold vil benytte anledningen til å takke studenter og ansatte for den positive holdningen dere har vist i omstillingen til digital undervisning pga. Korona situasjonen.

En riktig god påske til dere alle! Hilsen Rektor
 

16.03: Stenger bygningen

Ledelsen ved Fagskolen i Østfold følger anbefalingen fra myndighetene og stenger fagskolen for studentene. Dette gjennomføres med umiddelbar virkning.

Ledelsen beklager at så drastiske tiltak må iverksettes i den situasjonen Norge har kommet opp i. Dette skal ikke påvirke planlagt undervisning over digitale plattformer.  Undervingen skal foregå elektronisk som tidligere informert. Følg med på informasjon som legges ut løpende i Teams.

NOKUT har  kommet med viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler. Les mer om dette her.


12.03: Fagskolen i Østfold går over til digital opplæring 

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Fagskolen i Østfold nye grep der vi fra og med i dag ettermiddag torsdag 12. mars kl 17, stanser undervisningen i skolens lokaler.
Fra og med torsdag 19. mars vil all undervisning og veiledning foregå digitalt. Studentene må dermed ikke møte fysisk på skolen og denne situasjonen gjelder frem til påske.  
 
For studenter som er i praksis - praksis forløper som normalt inntil annen beskjed blir gitt. Følg de beskjedene dere får på praksisstedet. 
 
Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på fagskolen. Bygningene stenges, men med adgangskortet kan studenter komme inn å benytte skolen om det ønskes.  
 
Ingen av de ansatte permitteres. De vil jobbe med å gi alternativ, digital opplæring, enten fra skolen eller fra hjemmekontor. All informasjon om undervisningen fra og med torsdag 19. mars vil formidles via Teams.  
 
 

Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere, eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/studenters/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke på mobil: 959 11 303

Folkehelseinstituttets oppdatert liste over områder med vedvarende smitte, se www.fhi.no .

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på god hoste- og håndhygiene for å forebygge smitte. Vi oppfordrer studenter, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.  God håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er også et godt alternativ.

Håndvask med såpe og vann - video Folkehelseinstituttet

En dråpe er ikke nok - video om riktig bruk av hånddesinfeksjon - Folkehelseinstituttet

Vaner som forebygger smitte