Fagskolen i Østfold stenger skolen for studenter fra og med 16. mars

Fagskolen i Østfold stenger skolen for alle studenter fra og med 16. mars for å bidra til å redusere spredning av koronavirus. Fysisk undervisning erstattes med digitale læringsformer.

16.03:

Skolen følger i utgangspunktet den oppsatte timeplanen, men endringer kan forekomme. Informasjon om organisering av undervisning i de ulike klassene vil bli gitt på Teams.

Studenter har forbud mot å oppholde seg i skolens lokaler. 

Det er ikke satt noen bestemt dato for normal drift. Skolen holder derfor stengt for studenter inntil videre. Studenter er bedt om å følge med på Teams for nærmere informasjon.

NOKUT har  kommet med viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler. Les mer om dette her.

 

Informasjon vedrørende Korona situasjonen

Ved Fagskolen i Østfold er det nå avklart at det blir digital opplæring ut uke 16, dvs. til og med fredag 17. april.  

Hvordan det blir etter dette avhenger av nasjonale myndigheters tiltak som vil bli lagt frem 8. april.

Ledelsen ved Fagskolen i Østfold vil benytte anledningen til å takke studenter og ansatte for den positive holdningen dere har vist i omstillingen til digital undervisning pga. Korona situasjonen.