Fagskolestudier øker lønnen til fagarbeidere med kr. 20.000,-

Silje Kristin Strandberg Larsen fra Halden er fagarbeider med fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie fra Fagskolen i Østfold og gikk opp 24.000 kroner i året.
Silje med familie

Silje jobber som vikar på kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold og i Halden kommune på en samlokalisert bolig. Silje trives svært godt i begge stillingene og har mye nytte av kompetansen fra fagskolen i hverdagen. Hun har selv opplevd den vonde sykdommen i sitt eget liv da hennes mann fikk kreftsykdommen glioblastom (hjernesvulst) for 6 år siden. Sykdommen har endret hennes liv men har også blitt til et brennende engasjement til å hjelpe pasienter og se etter bivirkninger etter kreftbehandlinger.

- Fagskole er den beste investeringen jeg har gjort - Silje Larsen

Silje tenker tilbake på studietiden som en fantastisk tid, og det er mye takket være faglærer Anne Grethe Skjelbred fordi hun er utrolig flink til å lære bort og så ønsker hun at studentene sine skal lykkes. Fortsatt bruker Silje lærebøkene i arbeidet sitt med kreftpasienter og hun sier det har vært en lærerik prosess å jobbe med denne pasientgruppen.

Kommuneoppgjøret gir Fagarbeidere 20.000 kroner mer for fagskoleutdanning. Dette er det ikke alle fagarbeidere som er klar over.

En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med fagbrev og tilleggsutdanning gir nå bedre lønnsvilkår. Tilleggsutdanningen må være av minst ett års varighet (60 fagskole/studiepoeng) og spesialiseringen må være relevant for stillingen. Den lønnsmessige forskjellen på en fagarbeider med og uten tilleggsutdanning er ca. 20.000 mer i lønn.

Det betyr at fagarbeidere blir sidestilt med høyskolegrupper med automatisk opprykk når de tar tilleggsutdanning. Tidligere har fagarbeidere som har valgt fagskole for å heve kompetansen sin måtte søke om å få lønnsøkning etter endt utdanning. Nå vil tilleggsutdanning gi automatisk innpass i en ny lønnsstige.