Fredrik Karlsen (23) fra Moss

Student i Maskinteknikk forteller om studielivet ved Fagskolen i Østfold
fredrik karlsen

Student: Maskinteknikk, deltid

Fagbrev: Industrimekaniker

Jeg begynte på fagskolen for å bygge på det fagbrevet jeg allerede hadde og for å få en utdannelse der jeg kan kombinere teori og praksis. Fagskolen i Østfold var et godt valg for videreutdanningen da jeg kunne gå skole samtidig som jeg var i full jobb, noe som også arbeidsgiver var positiv til.

Det jeg ønsket å få ut av studiet var i hovedsak å få nok faglig tyngde til å lede større prosjekter knyttet mot mekanisk industri, noe som jeg også fikk testet siste året på skolen da vi hadde vårt hovedprosjekt i samarbeid med Fosby AS som gikk ut på å konstruere en helt ny og fleksibel type av et løfteåk. I prosjektet fikk jeg i team med andre medstudenter og samarbeidspartnere testet ut hvordan det er å drive prosjekt knyttet opp mot det daglige arbeidslivet.

Fagskolen har gitt meg mye kunnskap som jeg kan knytte direkte opp mot jobben jeg har og allerede før endt utdannelse har jeg fått nye utfordringer med jobb som team leder for mekanisk avdeling og tar videreutdanning for å bli LEAN - koordinator. Videre skal min arbeidsdag bestå i ledelse av arbeidsteam i større prosjekter på produksjonsanlegget jeg jobber på i dag. Prosjektene vil bestå i hvordan vi kan oppnå bedre maskinutnyttelse med fokus på kostnadsbesparelse og effektiv drift.

Skolegangen ved Fagskolen i Østfold har for meg vært positiv og givende, selv om det ofte har vært tidkrevende og utfordrende. Med de gode medstudentene og faglærerne ved skolen, er Fagskolen i Østfold absolutt til å anbefale for de som ønsker å gå nye veier og å få en ny utfordring i hverdagen.

Sjekk ut hovedprosjektet til Fredrik og medstudenter her ››

Les mer om studiet Maskinteknikk her ››