Jobber smartere og mer effektivt - Blitt mer spennende på jobb

Fagskolen Østfold jobber tett med næringslivet. De hjelper gjerne til å skreddersy spesifikke utdanningsløp. Som de har gjort for logistikkfaget for Sykehuset Østfold.
Kari Mette Hansen

Kari Mette Hansen jobber som servicemedarbeider på Sykehuset Østfold på Kalnes. Nå har hun siste innspurt på et to års deltidsstudiet i Logistikk og service i helsesektoren. Et studium spesialbestilt fra Fagskolen i Østfold av Sykehuset i Østfold. 


Ser helhetsbildet


Hansen er nå utplassert på egen arbeidsplass i praksis, der hun jobber med sitt eget case eller forbedringsprosjekt "Effektivitet og produktivitet i tekstilforsyningen".

– Nå ser jeg utfordringer over alt, men med et sett verktøy som kan hjelpe å løse dem. Og ikke minst ser jeg all jobben som ligger bak hver prosess. Jeg kan lettere se helheten, både hva vi gjør hos oss, sammenhengen med hva andre avdelinger gjør, og også lederperspektivet. Hele logistikksløyfa fra begynnelse til slutt. Det gjør jobben langt mer spennende og interessant.


Fra tidligere har hun utdannelse innen helse, jobbet på sykehuset siden 2005 og vært servicemedarbeider siden 2012.

 

Utvidet vokabular


Utdannelsen får hun dekket av arbeidsgiver, som ser nytten av å videreutdanne alle ansatte, ikke minst støtteapparatet.

– Styrker du fagkompetansen i alle ledd så styrker du også sykehuset. Dette får oss til å jobbe smartere, og mer effektivt. Det gir arbeidsdagen mer innhold, som gjør det gøy å gå på jobb. Samtidig får vi et bredere vokabular av faguttrykk, som er viktig for å kunne kommunisere på tvers av fagområder. Man ser helheten, og at logistikk på sykehus er viktig for å kunne gi god servicegrad.


 

Godt undervisningsopplegg


Fagskolen har en praktisk tilnærming til fag kombinert med tett samarbeid med arbeidslivet og realistiske prosjekter som gir studentene et unikt fortrinn i arbeidslivet.

– Fagskolen har vært helt fantastisk! Vi har blitt fulgt opp fra vi kom inn døra og hele veien videre. Det har vært mye gruppearbeid, mye egenansvar og også noe nettbasert. Selvfølgelig var det en overgang å begynne på skole igjen, og da var det godt å ha kunnskap i bunn.


Nå venter fremføring av caset, som hun naturligvis er spent på, før utdannelsen er over til våren.

 


Fakta:

  • Fagskolen Østfold tilbyr gratis fagskoleutdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

  • Opptakskrav: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev/vitnemål.
 Eller 5 års relevant arbeidserfaring.

  • Søknadsfrist for å søke fagskole er 15.april. 
Søk opptak på vigo.no.

  • Fagskolen i Østfold ønsker flere samarbeidsprosjekter med yrkessektoren. Vi er en samarbeidspartner for å heve kompetansen i næringslivet med etter og videreutdanning. Læring hele livet er et av Stortingets satsningsområdet.

 

Tekst og foto av Trine Sirnes, Næringsliv i Østfold og Follo