Jørgen (46), Tobias, Thomas (41) og Knut (38)

Studenter i Bygg forteller om studielivet ved Fagskolen i Østfold.
Knut,Tobias, Jørgen, Thomas(
T.v. Jørgen Edvardsen, Tobias Eriksson, Thomas Magnussen og Knut Martin Anshuus.

Studenter i: Bygg, deltid

Vi har jobbet mye i samme gruppe underveis i studiet, og har med det blitt svært godt kjent med hverandre. Vi har funnet tonen og trives svært godt med å jobbe sammen. Det har blitt mange fine diskusjoner, godt samhold, utveksling av erfaringer og en bra porsjon humor. Nå er vi straks ferdige med 3 år på fagskolen, og som gruppe er vi nok sannsynligvis mest stolt av hovedprosjektet vårt der vi prosjekterte et nytt kombinasjonsbygg for Gresvik IF og Trondalen barnehage. 
Tiden til rådighet må vel kunne sies å ha vært det mest utfordrende gjennom hele perioden, da vi alle har krevende fulltidsjobber. Slik sett ser vi frem til endelig å få gjort «jobben vår» på heltid igjen!

Skal vi trekke ut en av de positive erfaringene fra studiet til andre som vurderer å ta fagskolen, må det være at man vil få et bredt faglig utbytte av å gå her. Som med så mye annet krever det imidlertid at man ofrer deler av den tidligere nevnte tiden for å jobbe på egenhånd også, da det er et deltids-studie vi har søkt oss til. Til tross for mange år i bygg og anleggsbransjen er det fortsatt mange brikker som faller på plass i løpet av et slikt løp – en og annen aha-opplevelse har faktisk også dukket opp underveis. 

Det har vært interessant å lære seg de grunnleggende prinsippene for de ulike fagområdene som er aktuelle, noe vi kan takke våre mange rutinerte forelesere for! Generelt sett det å kunne se helheten i byggeprosessen, benytte seg av relevante verktøy, finne korrekt informasjon og benytte dette opp imot praktiske utfordringer, er nyttig kompetanse vi tar med oss videre. Kommunikasjon, planlegging og håndtering av mennesker er en annen side av kompetansen vi får med «på kjøpet». Kort oppsummert har det vært en relativt omfattende, bred, tidkrevende, men ikke minst givende erfaring vi vil kunne dra nytte av i hele vår videre arbeidskarriere. Med det er vi en fornøyd gjeng som takker for seg til sommeren!

 

Les mer om byggstudiet her ››