Kunnskapsminister Jan Tore Sanner deler ut 3,5 millioner til Fagskolen i Østfold

Regjeringens bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren bevilget midler til å utvikle en ny fagskoleutdanning på bakgrunn av etterspørsel etter mer fleksible utdanningstilbud i helse- og omsorgssektoren
Jan Tore Sanner
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner på besøk ved Fagskolen i Østfold

Stor glede

Ministerens besøk i går var en stor glede for oss i Fagskolen i Østfold. Dette betyr at vi kan sette i gang pilotprosjektet i samarbeid med yrkessektoren og utvikle en helt ny fagskoleutdanning.

– Vi har fått tildelt 3,5 millioner til å utvikle 6 moduler på ti studiepoeng innen klinisk observasjons- og vurderingskompetanse med mulige temaer som hygiene og smittevern, observasjons- og vurderingskompetanse, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse og hverdagsrehabilitering.

Utdanningstilbudet vil bidra til å gi fagarbeidere en karrierevei og samtidig vil kompetansen sørge for å dekke opp for en stadig økende sykepleiermangel i kommunen.

Samarbeidspartnere med i prosjektet

Pilotprosjektet er et flerpartssamarbeid. Utdanningstilbudet skal ta utgangspunkt i virksomhetenes og de ansattes behov for kompetanse.

  • Sarpsborg kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Østfold fylkeskommune
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Østfold
  • Fagforbundet
  • Delta
  • Fagskolen i Østfold 
T.v Rektor Ketil Solbakke og kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Vi trenger fleksible etter- og videreutdanningstilbud

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 30 millioner kroner til to bransjeprogram for bransjer som er særlig utsatt for omstilling. Innen helse- og omsorgssektoren går omstillingen raskt.

– Kompetanseutvikling er helt avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet, og nødvendig for å utvikle tjenestene. Vi trenger fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familie.

– Jeg er veldig glad for at tre fagskoler nå kan gå i gang med utviklingen av relevante og etterspurte bransjeprogram, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Les hva regjeringen skriver om bransjeprogrammet her ››

Fakta om bransjeprogrammet

  • Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.
  • Bedrifter melder om et økende behov for ansatte med yrkesfaglig- og fagskoleutdanning, og regjeringen vil derfor prioritere opplæring og utdanning til de med mindre utdanning og fagarbeidere.
  • I desember undertegnet vi intensjonsavtaler om bransjeprogram. Nå henholdsvis i april og juni har vi tildelt midler til både bransjeprogrammet for industri og byggenæringen og bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor.