Logistikk og service i helsetjenesten presenterer utviklingsprosjekter

Fagskolen i Østfold inviterer til studentenes framføring av studentenes utviklingsprosjekt 18. mars kl. 14:00
Logistikk og service

STED:  Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy, STORE Auditoriet I 1. ETASJE. 

TID: 18. mars kl. 14:00.

 

Problemstillinger som vil bli presentert og belyst er blant annet:

  • Hvordan få registrert og sporet kolli, som ikke blir bestilt gjennom logistikksystemet, mer effektivt?
  • Hvordan fange opp daglige og periodiske gjøremål og registreringer i mat- , vare- og avfallsmottak Servicegården SØ Kalnes?
  • Hvordan få til en effektiv og tidsbesparende måte å løse utfordringer med behandlingsrom?
  • Hvordan ivareta aktiv forsyning av varer på røde dager?
  • Hvorfor innføre elektronisk bestilling av tekstiler ved Sykehuset Østfold Moss?
  • Hvordan sikre at pasienten får rett mat til rett tid?
  • Hvordan fordele arbeidsoppgaver på operasjonsavdelingen mer effektivt og hensiktsmessig mellom SMA og helsefagarbeidere?