Møt Monica som har tatt videreutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Monica jobber som miljøarbeider i Fredrikstad kommune, hør henne fortelle om studiet og yrket som miljøarbeider.
Monika Pettersen

 

- Jeg valgte en videreutdanning ikke bare for å bli mer attraktiv for en arbeidsgiver, men for at jeg skulle forstå mer av jobben jeg ønsket å gjøre, - og for å forstå mer menneskene jeg skulle jobbe med, - og for å få de verktøyene jeg trenger for å gjøre en riktig jobb, forteller Monica Pettersen.

 

 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. 

Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgsektoren.

Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid. 

Deltid 2 år | 60 studiepoeng

Søk opptak før 15.april

Les mer om studiet her og søk opptak i Samordna opptak via denne siden ››