Nexans har fått mye ut av samarbeidet med elkraft-studentene fra Fagskolen i Østfold

Studentene i Elkraft har gjennomført en muntlig presentasjon av sitt hovedprosjekt. Nexans er godt fornøyd med resultatet og overrekker studentene blomster for deres innsats.
Bilde: Fra venstre, Jan Terje Holøs (Nexans), Knut Lind (Nexans), Mohammad Waseem, Aleksander Gorola, Marte L. Myrrusten-Huth og Kristian Larsen.
Bilde: Fra venstre, Jan Terje Holøs (Nexans), Knut Lind (Nexans), Mohammad Waseem, Aleksander Gorola, Marte L. Myrrusten-Huth og Kristian Larsen.

Hovedprosjekt i Elkraft

Studentene har sett på utfordringer og løsninger ved bytte av krafttransformator i Nexanstårnet. Sentrale tema har vært belastningsforhold av trafo, spenningskvalitet og kortslutningsanalyser i eksisterende fordelinger. I tillegg har prosjektet risikovurdert og planlagt provisorisk strøm for bytte av krafttransformatoren.
  

Mye arbeid bak

I dette hovedprosjektet har det blitt lagt ned mye arbeid, sier Knut Lind som er leder for elektro og automasjon ved Nexans Halden AS. Studentene har levert med god margin og mer enn forventet innsats.
 
– Mange av anbefalingene de har gitt oss, er noe vi vil ta med oss videre og implementere i driften.
 
Nexans har de siste årene rekruttert årlig studenter fra Fagskolen i Østfold. Jan Terje Holøs (til venstre på bildet) er en av dem, han ble uteksaminerte i 2010, siden har han fått jobb hos Nexans og jobber i avdelingen innen elektro og automasjon.
 

Utfordrende prosjekt

Elkraft studentene sier prosjektet har vært veldig spennende og utfordrende.
 
– Vi har vært et veldig godt team og samarbeidet godt. Det har ikke vært noen store utfordringer som uenigheter eller ulik arbeidsinnsats som er ganske vanlige «prosjektutfordringer». Vår største utfordring har nok vært mer å begrense oss, fordi alt har vært så spennende, sier Aleksander Gorola. Rapporten vår er vel 3 ganger så stor som et vanlig hovedprosjekt, smiler prosjektgruppen og legger ikke skjul på at de jakter en god karakter. De roser også veileder Tom Erik Kjøniksen, uten han hadde ikke prosjektet vært det samme.
 
Vi har lært mye vi kan dra nytte av senere i karrieren! Spesielt har vi fått ny kunnskap om overharmoniske strømmer og spenninger i anlegget. Det burde vært i pensum forklarer Marte L. Myrrusten-Huth, da dette er utfordringer som det kommer mer av nå som forbruket øker av elektronikk, LED belysning og drift av motorer med frekvensomformere.
 
Veileder og faglærer Tom Erik Kjøniksen synes det er morsomt å se progresjonen til den enkelte student. Hovedprosjektet har vært relevant mot bedriften og hatt fokus på utfordringer som bedriften har sett og ønsker å belyse, sier Kjøniksen.  I tillegg har det vært et utstrakt samarbeid med forskjellige fagfelt og leverandører som gjør hovedprosjektet spennende, som Aggreko, Comsys, Hafslund, Moss elektro, Norsk Trafo Service og Statnett.

 

Se hovedprosjektet her ››