Nina Jansen har vært praksisveileder for Fagskolen i Østfold i 10 år!

Fagskolen i Østfold har mye å takke Nina for, hun er en ildsjel med et stort engasjement for våre studenter som har vært i praksis hos henne.
T.v Miljøarbeider Nina Jansen og faglærer Marie Therese Odsbu
T.v Miljøarbeider Nina Jansen og faglærer Marie Therese Odsbu

Takk for 10 år med samarbeid!

Nina Jansen (56) er miljøarbeider ved Fredrikstads eneste offentlige bofelleskap for rusavhengige i Traraveien 19.

Hun fortjener ekstra oppmerksomhet og stor takk for innsatsen etter 10 år som veileder for våre studenter i Psykisk rusarbeid og helsearbeid ved Fagskolen i Østfold. Til nå har hun veiledet 10 studenter og vi håper det blir mange år til med samarbeid. 

Nina er en ildsjel med et stort engasjement for beboerne i Traraveien og våre studenter som har vært i praksis hos henne. Faglærer Marie Therese Odsbu har fått gode tilbakemeldinger fra studenter som opplever at de har lært enormt mye av Nina.

-Jeg håper du ikke gir deg som veileder helt enda, men at det blir mange år til! Du er en veldig god veileder med lang erfaring, en ekte praktiker og faglig sterk. Studentene forteller at du er opptatt av refleksjon. Det å undre seg sammen og at ikke alle situasjoner har et fasitsvar. Du er dyktig på å sette i gang gode prosesser for refleksjon hos studentene. Så er du en omsorgsperson, god på å være veldig tydelig og sette grenser som er veldig viktig i dette fagområdet, forteller faglærer Marie Therese Odsbu.

Mange års erfaring som veileder

Nina Jansen har mange års erfaring med veilederrollen, hun har blant annet veiledet politistudenter, lærlinger fra videregående og fagskolestudenter. I tillegg har hun selv tatt videreutdanning i Psykisk helsearbeid ved Fagskolen i Østfold i år 2000. Tilsammen har hun 35 år med erfaring innen praksisfeltet.

– Det er spennende å veilede fagskolestudenter, jeg blir faglig utfordret og får selv faglig utbytte ved å veilede. Voksne studenter er reflekterte, de har selv valgt en videreutdannelse og ønsker å lære. Samtidig er det krevende å bli utfordret på kritiske spørsmål i praksisfeltet, jeg må konsentrere meg å oppdatere kunnskap kontinuerlig. Som veileder er det viktig å si at dette vet jeg ikke, jeg må undersøke. Jeg er ikke utlært og vil aldri bli utlært i dette faget, forteller Nina Jansen.

Hva gjør en miljøarbeider på Traraveien?

–Vi jobber tverrfaglig i team. Det er en veldig spennende jobb, men også en utfordrerne jobb. Ingen dag er lik og vi kan komme opp i vanskelige situasjoner vi må håndtere raskt. 

Dette er et bofelleskap og beboerne har sitt eget liv. Vi er ikke her for å behandle beboerne, å fortelle hva de får lov til eller ikke, men vi er her for å gi de tjenester og gjøre dem trygge i hverdagen. 

Både ansatte og beboere har det hyggelig sammen, og vi bruker til tider humor, for at beboerne skal ha en god hverdag. Jeg trives på miin arbeidsplass! – forteller Nina Jansen

Dette er Traraveien 19

Traraveien 19 er et botilbud til bostedsløse i Fredrikstad som sliter med rusproblemer. Tilbudet åpnet i 2016 av Fredrikstad kommune som et korttidstilbud på inntil 3 måneder botilbud. Men fordi det ikke er nok kommunale boliger til alle, så er det noen personer som har fått botilbud også over flere år. I dag er det 15 beboere i Traraveien 19.