Ny helseutdanning under utvikling

Bransjeprogrammet for helse og omsorgsektoren jobber nå med å utvikle et nytt studie som helsefagarbeidere.
Målet er å tilby korte modulbaserte studier allerede i mars 2020!
Bransjeprogram

Bransjeprogrammet

Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og nesten 40 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Bransjeprogrammene skal føre til at flere ansatte, spesielt de uten fagutdanning og fagarbeidere, kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning.

Dette er prosjektgruppen i bransjeprogrammet for helse og omsorgsektoren. 

  • Sarpsborg kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Østfold
  • Delta
  • Fagforbundet
  • Fagskolen i Østfold

Prosjektgruppen skal definere aktuelle arbeidsarenaer og kompetansekravene til den nye utdanningen.

Nytt modulbasert studietilbud for helsefagarbeidere

Bransjeprogrammet vil utvikle høyere yrkesfaglig utdanning innen «klinisk observasjons- og vurderingskompetanse for helsefagarbeidere».  Studiet skal være modulbasert som skal stimulere helsefagarbeidere til å ta mer etter- og videreutdanning. Det vil utarbeides 6 moduler på 10 studiepoeng innen klinisk observasjons- og vurderingskompetanse, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse og hverdagsrehabilitering.

Emner i studieplanen:

  • Observasjons- og vurderingskompetanse del 1 og 2
  • Hygiene og smittevern
  • Trygghet i bruk av velferdsteknologi og digital trygghet 
  • Metodikk innen hverdagsmestring/rehabilitering

Studiet er under utarbeiding, men målet er at enkelmoduler i studiet skal starte opp med en pilotklasse allerede våren 2020. Mer info blir lagt ut på nettsiden, når vi nærmer oss opptak til studiet.

Har du spørsmål angående prosjektet eller er du interessert i mer informasjon om hvordan du kan søke på utdanningen? Ta kontakt med Fagskolen i Østfold på e-post fagskolen@ostfoldfk.no eller leder for prosjektet, utviklingsleder Gry Ulvedalen på e-post gryulv@ostfoldfk.no.

 

Les infoskrivet om Bransjeprogrammet i høyre fane.