Omgjøring av vitnemål fra fagskolepoeng til studiepoeng

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning trådte i kraft 1. juli 2018. For deg som har fagskoleutdanning med fagskolepoeng innebærer det at du har rett på å få skrevet ut nytt vitnemål med studiepoeng frem til 31. desember 2020. Etter denne dato vil du ikke kunne få nytt vitnemål.
Vitnemål med studiepoeng

Slik får du omgjort ditt vitnemål til studiepoeng

Fagskolen i Østfold tar et gebyr på kr 1.000,- for saksbehandling ved produksjon av nytt vitnemål. For saksbehandlingen må du beregne en måned. Men det er ikke nødvendig å bestille nytt vitnemål, du kan også legge ved bekreftelsen fra Kunnskapsdepartementet som bekrefter at ditt gamle vitnemål med fagskolepoeng har samme verdi som nye vitnemål med studiepoeng. Last ned bekreftelsen her.

Ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt som nye vitnemål med studiepoeng!

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at det ikke er noen forskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning. Selv om betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning. Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskoler.

Kunnskapsdepartementet har laget et brev som du kan legge ved ditt vitnemål med fagskolepoeng. Brevet bekrefter at betegnelsene fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr det samme. Derfor kan du velge om du ønsker å få tilsendt et nytt vitnemål. Skriv ut bekreftelsen fra menyen til høyre.