Regjeringen styrker Fagskolen i Østfold med 1,3 millioner

Regjeringen satser på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene.
Studenter

Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Utviklingsmidlene skal i 2019 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, utvikling av digitale læremidler og bruk av digital teknologi for læring. Midlene går også til engangsinvestering i utstyr og infrastruktur.

– Regjeringen er opptatt av å sikre kvalitet i hele bredden av fagskolenes utdanningstilbud. Derfor er det nå en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet byggfag, maritime fag, robotikk, helsefag, luftfartsfag, gartnerfag, el-fag, fotografi/film, anlegg og bergverk og ledelsesfag er representert, sier kunnskapsministeren.

 

Disse 4 prosjektene får finansiell støtte

1. Investering i droneutstyr og programvare.
Droneutstyr vil øke kvaliteten på utdanningstilbud innen bygg, anlegg og BIM. 

2. Utvikling av ny ettårig fagskoleutdanning i BIM-anlegg. 
BIM-anlegg blir et nytt utdanningstilbud på bakgrunn fra behovene i bransjen. BIM-systemer og annen teknologi implementeres i bransjen, derfor vil det også stilles nye krav til fagarbeidere og ingeniørenes digitale kompetanse i fremtiden. Studiet BIM-Anlegg vil blant annet ha fokus på programvare og prosess inn mot infrastruktur og anlegg.

3. Utvikling av minilaboratorium helse.
Et laboratuorium vil gjøre undervisningen mer praksisnær til å gjøre grunnleggende analyser og utføring av prosedyrer innen temaer rundt blodprøvetaking, skiftestuarbeid, mikrobiologi og hygiene. 

4. Ferdighetsenter helsefagavdelingen.
Ferdighetsenteret skal sikre at studenter får økt kompetanse og ferdighetstrening i akutte og ikke-akutte situasjoner. 

 

22 fagskoler får støtte

Totalt 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler får støtte. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet og treffer både private og offentlige fagskoler.

 

Fagskole

Fagområde

Tilskudd i kroner

Fagskolen i Hordaland

Tverrfaglig og byggfag

5 475 000

Fagskolen i Kristiansand

Maritime fag

2 500 000

Sørlandets fagskole

Robotikk

902 000

Fagskolen i Rogaland

Maritime fag og helse- og oppvekstfag

2 494 000

AOF Haugaland

Helse- og oppvekstfag

345 000

Luftfartskolen

Luftfartsfag

4 519 000

Fagskolen Aldring og helse

Helsefag

612 000

Fagskolen i Østfold

Helsefag og bygg og anlegg

1 300 000

Fagskolen i Telemark

Prosessteknikk

2 520 000

Norges grønne fagskole

Gartnerfag

75 000

Fagskolen Innlandet

El-fag og helsefag

4 947 000

Norsk hestesenter (NHS)

Hestefag

790 000

Fagskole Tinius Olsen

Tverrfaglig industrirelatert og ledelsesfag

1 073 000

Fagskolen Oslo Akershus

Anlegg (BIM), tverrfaglig, byggfag og KEM

1 986 000

Medlearn AS

Helse- og oppvekstfag

705 000

Folkeuniversitetet Øst

Tverrfaglig

320 000

Fagskolen i Kristiansund

Prosessteknikk

1 616 000

Fagskolen i Ålesund

Bygg, anlegg og elkraft

300 000

Treider Fagskole

Fotografi/ film

2 347 000

Norsk fotofagskole

Fotografi/ film

276 000

Nordland fagskole

Maritime fag

3 948 000

Fagskolen i Kirkenes

Anlegg og bergverk

960 000