Splitter nye studietilbud

Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, har i disse dager startet to helt nye studietilbud. Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien og BIM fordypning anlegg.
Slitter nye studier

Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien

Studiet har kommet i gang som et ledd i prosjektet «Matindustrien 4.0» – Kompetanseløft for hele matindustrien, og er rettet mot produksjonsarbeideren, fagarbeideren, i den enkelte bedrift.
Studiet har nå startet opp med emne A – Digital kommunikasjon, det første av tre emner som fører frem til en høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) med totalt 30 studiepoeng.
 
Digitalisering handler også om mennesker, derfor er nettopp første emne kommunikasjon. Her jobbes det mot felles forståelse av kommunikasjonens generelle betydning, det jobbes med emne til å samarbeide, om et felles fagspråk for sikker kommunikasjon internt i bedriften, og om bruk av digitale kommunikasjonsverktøy.
 
De to neste emnene fordyper seg i innsamling og tolkning av digitale data (emne B) og utvikling og endring i prosess og produksjon (emne C). Disse emnene skal gjøre produksjonsarbeideren enda bedre i sin rolle som produksjonsarbeider. Her handler det om å få på plass grunnleggende kunnskaper som kan lette kommunikasjonen mellom leddene i bedriften, og gjøre det enklere for produksjon-sarbeideren å se helheten i bedriften, og med det i større grad kunne bidra med for eksempel konstruktive forbedrings-tiltak som vil kunne gagne hele bedriften.
 
Finn ut mer ››
 
Høres dette interessant ut? Da har vi en gledelig nyhet! Allerede i desember starter vi opp et nytt kull med studenter, så benytt anledningen allerede nå, og søk opptak. Søknadsfrist er 30.11.2020.
 

BIM fordypning anlegg

Det nye her er ikke BIM (BygningsInformasjonsModellering), men et eget BIM-studie rettet mot anlegg. Fra før har vi i Fredrikstad allerede i en årrekke kunnet tilby studiet BIM Konstruksjon. Etter tilbakemeldinger fra bransjen selv, har vi nå utviklet et nytt modulbasert konsept hvor man først tilegner seg generell BIM kompetanse, før kompetansen spisses spesielt inn mot anlegg.
 
Første kull er nå i gang og skal gjennomføre en høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) som gir totalt 60 studiepoeng. Studiet går over to år på deltid med undervisning en dag og en kveld per uke.
 
Finn ut mer ››