Vi søker ingeniør innen elektrofag eller TIP-fag til Utdanningsleder teknisk

Fagskolen i Østfold har ledig 100% fast stilling som utdanningsleder for fagområdet teknisk. Stillingen medfører totalansvaret for ansatte og utdanningstilbud innenfor elektro og maskinteknikk (TIP). Stillingen som utdanningsleder rapporter til rektor og inngår i virksomhetens ledergruppe.
Utdanningsleder teknisk

Utdanningsleder teknisk

Stillingen vil blant annet inneha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig- og pedagogisk ansvar  
 • Personalansvar for avdelingens faste ansatte og oppfølging av innleid personell   
 • Oppfølging av økonomiske rammer og rapporteringsrutiner 
 • Etablering og oppfølging av fag- og timefordeling, samt undervisningsplaner
 • Være aktiv i utviklingsprosjekter av nye og eksisterende utdanninger
 • Samarbeid med yrkessektorene og andre eksterne interessenter   
 • Administrative oppgaver knyttet til studentoppfølging  

Til stillingen ønsker vi ingeniør eller sivilingeniør innen elektrofag eller TIP- fag, samt formell pedagogisk kompetanse, f.eks. PPU-Y. Det kreves gode lederegenskaper. Formell lederutdanning er ikke et krav, men foretrekkes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god digital kompetanse 
 • Erfaring med HMS- og kvalitetssikringsarbeid 
 • Kjennskap til utarbeidelse og oppdatering av studieplaner  
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En ambisiøs fagskole i utvikling hvor ditt bidrag er avgjørende
 • En fagskole med fagområdegodkjenning fra NOKUT innenfor helsefag og forhåpentligvis også for det tekniske fagområdet i løpet av høsten 2019.
 • Muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.
 • Nye utfordringer etter 2020 hvor fagskolene i den nye fylkeskommunen Viken slås sammen. Fagskolene i Akershus, Buskerud (Fagskolen Tinius Olsen) og Østfold vil etter dette utgjøre en fagskole med 1 400 studenter og 100 ansatte, men fortsatt opprettholde lokal tilhørighet. Eieren til skolen vil være Norges største fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke mobil: 959 11 303.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stillingen i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr., offentlighetsloven §25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

19. september. Søk på stillingen her på Østfold fylkeskommunes søknadsskjema 

Om virksomheten

Fagskolen i Østfold har gjennom 30 år utviklet seg til en av de mest fremtredende fagskolene i Norge. Skolen tilbyr utdanninger innenfor helse, oppvekt og tekniske fagområder. Den eies av Østfold fylkeskommune og ligger på Værste området i Fredrikstad sentrum. Skolen har 500 studenter og 40 faste ansatte. Fagskolen i Østfold ble tildelt fagområdegodkjenning fra NOKUT for helsefag i 2018. Det er søkt om tilsvarende fagområdegodkjenning for teknisk. Denne forventes ferdigbehandlet hos NOKUT i løpet av 2019.