VIDEREFØRING AV COVID-19 TILTAK

Beredskapsgruppen ved Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad, har vedtatt å opprettholde de koronatiltakene som allerede er innført. Tiltakene vil være gjeldene til en ny endring offentliggjøres.

Digital undervisning

Bakgrunnen for dette er regjeringens oppfordring om at universiteter, høgskoler og fagskoler reduserer undervisning og annen aktivitet på studiestedet for å bidra til redusert smitterisiko og for å redusere presset på kollektivtrafikken.

 

Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad, opprettholde derfor tidligere innførte tiltak:

  • Helse- og oppvekstutdanningene: All undervisning vil foregå over digitale flater. Melding om dette vil formidles på Teams til de enkelte studentgruppene.
  • Tekniske utdanninger: All undervisning vil foregå over digitale flater med unntak av aktiviteter som er avtalt direkte med utdanningsleder via faglærer.

 

Med vennlig hilsen
Ketil Solbakke
Prorektor