Vurderer du å søke - ikke vent!

Søk opptak i dag om du planlegger å søke.
Ikke vent

Vi anbefaler å ikke vente med å sende inn søknaden til Samordna opptak. Dette i hensyn til smittefare på både deg og våre saksbehandlere. Vi ønsker nå å behandle søknadene fortløpende frem mot søknadsfristen 15.april.

Søk opptak her: https://fagskolen-ostfold.no/slik-soker-du