Om Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Fagskolen i Østfold

Skolen er eid av Østfold fylkeskommune og ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrikker i Sarpsborg med Byggfag, i 1990 på Borregaard AS med Kjemiprosessfag og i 1993 på gamle Borg videregående skole med Elkraft. Deretter kom Maskinfag i 1995, Næringsmiddelteknikk og Helsefag fra 2000. 

Fra 2012 har skolen endret tilholdssted og er i dag lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. Fra august 2015 ble navnet endret til Fagskolen i Østfold.

Vi skaper ettertraktet høyere kompetanse for fagarbeidere

Har du fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, kan du bli fagskoleingeniør på 2 år eller få en spisskompetanse innen et fagområde blant våre helse- og oppvekstfag.

Fagskolen er etter- og videreutdanning for deg som vil lære hele livet. Regjeringen er opptatt av at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Digitalisering og automatisering vil sette preg på arbeidslivet og mange av oss må ta mer utdanning og opplæring. En fagskoleutdanning er fleksibel, man kan studere på deltid, heltid og enkelte studier er nettbasert med samlinger. Det gjør det mulig å kombinere studier med både jobb og familieliv.

Fagskoleutdanning vil gi deg "flere bein å stå på" og du vil kunne stå i jobb lenger. På alle våre ingeniørutdanninger vil du blant annet kunne bli en attraktiv kandidat til lederstillinger. Flere av våre utdanninger gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. Innen helse- og oppvekstutdanningene våre vil du fordype deg innen et fagområde og få spisskompetanse innen fagfeltet som kan gi deg nye ansvarsområder og oppgaver i helse- og oppvekstsektoren.

Alle våre lærere er engasjerte og brenner for fagfeltet, de har også selv bakgrunn fra yrkessektoren. Fagskolene er kjent for å ha nært samarbeid med yrkessektoren for å tilpasse studier til dagens kompetansebehov. Det er det som gjør våre studenter ekstra attraktive i arbeidsmarkedet. I tillegg skaper fagskoleutdannede raskt verdi på bunnlinjen da de er operative "fra første dag" og har kompetanse som ikke krever ekstra opplæring i virksomheten.

Les mer om våre spennende studier i menyen eller gå inn til Fagskolene.no.