Samarbeid mellom fagskole og yrkessektoren

Fagskolen i Østfold ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunene i vår region.
Samarbeid

Samarbeid med yrkessektoren representer ikke bare en viktig del av studietilbudet til våre studenter, men det er også en unik mulighet for lokale arbeidsplasser til å forme og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse.

Har dere en problemstilling dere søker nye løsninger på?

Et hovedprosjekt kan være en god mulighet til å få nye ideer og løsningsforslag som kan bidra til verdiskapning i deres virksomhet. Ikke minst vil dere få en unik mulighet til å bli kjent med våre studenter som kan dekke fremtidens rekktureringsbehov i deres bedrift.

Se studentenes hovedprosjekter her ›› 

 

Vi jobber kontinuerlig med å holde våre studier aktuelle for yrkessektoren, samt utvikle nye utdanninger. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger og formelle samarbeidspartnere for å gjøre våre studier enda mer skreddersydd til yrkessektorens behov.  

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne samarbeidsformen som passer best for begge parter.

 

Aktuelt nå!

Fagskolen ønsker dialog med yrkessektoren om kompetansetiltak knyttet korona situasjonen. Les her ››


Internasjonalt samarbeid

Fagskolen i Østfold samarbeider med VIA University College i Danmark. Les mer her ››