Slik søker du

Studenter

Lokale opptak - Se egne søknadsfrister

Studiet Observasjons- og vurderingskompetanse kan søkes på lokalt gjennom hele året.

Søk opptak her ››
 

Studiet Bachelor i byggeplassledelse kan søkes på lokalt opptak på Høgskolen for yrkesfag (HØFY) sine nettsider. Søknadsfrist 15.april.

Gå til HØFY sine nettsider her ››

Samordna opptak søknadsfrist 15.april

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna opptak

Opptakskrav tekniske fag

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.
b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober samme år. Legg ved lærerkontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Her kan du lese mer om poengberegning og rangering.

Opptakskrav helse- og oppvekstfag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.
b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober samme år. Legg ved lærerkontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal          avlegge fagprøven til høsten.
c) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
d) Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. Her kan du søke politiattest digitalt.

Her kan du lese mer om kompetansevurdering og poengberegning.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole eller ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

  • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser. Du kan registrere en søknad fra 1. februar fram til søknadsfristen. Det er ikke mulig å søke før 1. februar.

Opptak restplasser

Etter den offisielle søknadsfristen 15.april, vil det være mulig å søke opptak på restplasser ved lokalt opptak i juni måned. Personer som har søkt før 15.april gjennom Samordna opptak har førsterett på studieplass og er det ledige plasser igjen fyller vi opp frem til skolestart i august/september. Restplasser vil bli tilgjengelig på på denne informasjonssiden.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Søk lån og stipend her.

Kostnader med studier ved Fagskolen i Østfold

Les her ››

Slik søker du

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.samordnaopptak.no

På www.samordnaopptak.no finner du 
informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål om søking og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09

www.samordnaopptak.no