Undervisningsstilling i helsefag (kirurgisk virksomhet)

Fagskolen i Østfold har ledig 50 % undervisningsstilling som faglærer, helsefag (kirurgisk virksomhet). 

 

Fagskolen et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, tilbyr sted og nettbaserte utdanninger innen tekniske fag, helse og oppvekst fag. Innen helse og oppvekst fag tilbyr vi studier innen barsel og barnepleie, helseadministrasjon, kirurgisk virksomhet, logistikk og service i helsetjenesten, observasjon og vurderingskompetanse, psykisk helse og rusarbeid og barn med særskilte behov. Vi tilbyr i tillegg kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag.

Fagskolen er et givende arbeidssted for deg som ønsker å bruke egne erfaringer og kunnskaper til å gi voksne engasjerte studenter med praktisk bakgrunn, økt kompetanse. Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid, og i de lokaler skolen disponerer.

 

Les mer om studiet: https://fagskolen-ostfold.no/studier/helsefag/kirurgisk-virksomhet
 

Arbeidsoppgaver
  • undervisning i helsefag fag med hovedvekt på emner og tema relatert til vår utdanning kirurgisk virksomhet, med tilhørende for- og etterarbeid
  • tverrfaglig samarbeid og utvikling
Kvalifikasjoner
  • fortrinnsvis operasjonssykepleier. Annen relevant utdanning kan vurderes, minimum bachelor i sykepleie.
  • pedagogisk kompetanse, søkere som ikke har PPU eller tilsvarende kan vurderes 
  • relevant arbeidserfaring
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
  • engasjert, med ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø
  • gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
  • et godt og utviklende arbeidsmiljø
  • lønn-  og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

 

Les mer om stillingen https://906050.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4273738824?link_source_id=2249338128

Søknadsfrist:
Kontakt:

Fredrik Hæren, utdanningsleder helse og oppvekst, mob: 482 70 177