Undervisningsstilling i helsefag (psykisk helsearbeid og rusarbeid)

Brenner du for faget ditt? Da er du kanskje vår nye lærer.

Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, har ledig 50 % undervisningsstilling som faglærer, helsefag (psykisk helsearbeid og rusarbeid).

Fagskolen et utdanningstilbud etter videregående skole. Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, tilbyr utdanninger innen tekniske fag, helse og oppvekst fag. Innen helse og oppvekst fag tilbyr vi studier innen barsel og barnepleie, helseadministrasjon, kirurgisk virksomhet, logistikk og service i helsetjenesten, observasjon og vurderingskompetanse, psykisk helse og rusarbeid og barn med særskilte behov. Vi tilbyr i tillegg kurs og opplæring for bl.a. næringslivet på oppdrag.

Fagskolen er et givende arbeidssted for deg som ønsker å bruke egne erfaringer og kunnskaper til å gi voksne engasjerte studenter med praktisk bakgrunn, økt og etterspurt kompetanse. Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid, og i de lokaler skolen disponerer

Les mer om studie https://fagskolen-ostfold.no/studier/helsefag/psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid

 

Arbeidsoppgaver
  • undervisning i helsefag fag med hovedvekt på emner og tema relatert til utdanningen psykisk helsearbeid og rusarbeid, med tilhørende for- og etterarbeid
  • tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
  • relevant utdanning, minimum bachelor i helse og velferdsfag, master er en fordel
  • pedagogisk kompetanse, søkere som ikke har PPU eller tilsvarende kan vurderes 
  • relevant arbeidserfaring
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
  • engasjert, med ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø
  • gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
  • et godt og utviklende arbeidsmiljø
  • lønn-  og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

 

Les mer om stillingen https://906050.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4273805262?link_source_id=2249338128

Søknadsfrist:
Kontakt:

Fredrik Hæren, utdanningsleder helse og oppvekst, mob: 482 70 177