For studenter

Denne siden inneholder relevant informasjon både for deg som allerede studerer hos oss, og for deg som vurderer om du skal søke studieplass.

03.04: Informasjon vedrørende Korona situasjonen


Ved Fagskolen i Østfold er det nå avklart at det blir digital opplæring ut uke 16, dvs. til og med fredag 17. april.  

Hvordan det blir etter dette avhenger av nasjonale myndigheters tiltak som vil bli lagt frem 8. april.

Ledelsen ved Fagskolen i Østfold vil benytte anledningen til å takke studenter og ansatte for den positive holdningen dere har vist i omstillingen til digital undervisning pga. Korona situasjonen.

En riktig god påske til dere alle! Hilsen Rektor
 

Stenger bygningen 16.03.20: Informasjon til studenter

Ledelsen ved Fagskolen i Østfold følger anbefalingen fra myndighetene og stenger fagskolen for studenteneDette gjennomføres med umiddelbar virkning.

Ledelsen beklager at så drastiske tiltak må iverksettes i den situasjonen Norge har kommet opp i. Dette skal ikke påvirke planlagt undervisning over digitale plattformer.  Undervingen skal foregå elektronisk som tidligere informert. Følg med på informasjon som legges ut løpende i Teams.

Koronasituasjonen 12.03.20: Fagskolen i Østfold går over til digital opplæring 

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Fagskolen i Østfold nye grep der vi fra og med i dag ettermiddag torsdag 12. mars kl 17, stanser undervisningen i skolens lokaler.
Fra og med torsdag 19. mars vil all undervisning og veiledning foregå digitalt. Studentene må dermed ikke møte fysisk på skolen og denne situasjonen gjelder frem til påske.  
 
For studenter som er i praksis - praksis forløper som normalt inntil annen beskjed blir gitt. Følg de beskjedene dere får på praksisstedet. 
 
Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på fagskolen. Bygningene stenges, men med adgangskortet kan studenter komme inn å benytte skolen om det ønskes.  
 
Ingen av de ansatte permitteres. De vil jobbe med å gi alternativ, digital opplæring, enten fra skolen eller fra hjemmekontor. All informasjon om undervisningen fra og med torsdag 19. mars vil formidles via Teams.  
 
 

11.mars:

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og studenter, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også Fagskolen i Østfold.

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med tirsdag 10. mars 2020.

Stopp for skoleturer til utlandet

Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte, studenter og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere, eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/studenters/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke på mobil: 959 11 303

Folkehelseinstituttets oppdatert liste over områder med vedvarende smitte, se www.fhi.no .

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på god hoste- og håndhygiene for å forebygge smitte. Vi oppfordrer studenter, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.  God håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er også et godt alternativ.

Håndvask med såpe og vann - video Folkehelseinstituttet

En dråpe er ikke nok - video om riktig bruk av hånddesinfeksjon - Folkehelseinstituttet

Vaner som forebygger smitte

Skoleåret 2019/20

Oppstart og undervisningstider

 

Læringsplattform

Microsoft Teams er fagskolens digitale læringsplattform. Her finner du fag- og klasserom, hvor det deles informasjon fra faglærer om arbeidsplaner og hvor studenter gjennomfører prøver, lagre dokumenter, leverer inn oppgaver og mye mer. 

Teams er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen i Østfold. Dette er en tjeneste levert av Østfold Fylkeskommune og er en del av Office 365, der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter og lagring i skyen. Link til Teams ››

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Østfold har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis for studenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC, samt en studieavgift til skolen.
www.lanekassen.no

For studieåret 2019/2020 kan studenter få opptil 110 200 kroner i basisstøtte fra Lånekassen. Studenter kan i tillegg søke om foreldrestipend og forsørgerstipend. Foreldrestipend i inntil 49 uker, i 3 uker før fødselen og 46 uker etter. Foreldrestipendet tilsvarer basisstøtten, og hele beløpet blir gitt som stipend. Forsørgerstipend kan studenten motta dersom den bor sammen med barn født i 2004 eller senere.

Studentrådstyre 2019-2020

Fra venstre: Yngve, Andreas, Kine og Martine

Studentrådstyret er her for deg gjennom hele året, ingen spørsmål eller utfordringer er for små.

 1. Leder: Martine Karlsen – Elkraft heltid 2.klasse
 2. Nestleder: Yngve Sundgot Osnes  – Bygg heltid 1.klasse
 3. Styremedlem 1: Kine Anderdal – Maskinteknikk heltid 2. klasse
 4. Styremedlem 2: Andreas Gundersen – Maskinteknikk deltid 1. klasse
 5. Styremedlem 3: ikke valgt. Ledig.

Studentrådstyret ved Fagskolen i Østfold er bindeleddet mellom studentene og fagskolen. Studentrådet består av alle klassetillitsvalgte fra alle utdanningene og sammen med studentrådstyret, vil de jobbe for å fremme studentenes ønsker og krav for et best mulig læringsmiljø, samt sikre studentenes faglige rettigheter. Studentrådstyret tar opp spørsmål og forslag, drøfter disse og tar det videre opp med ledelsen, styret eller andre aktuelle personer. 

Bemannet kontor

Studentrådstyret har bemannet kontor i 1.etasje alle mandager fra 10.30-11.40. Ellers har de åpent etter avtale og er tilgjengelig på mail, teams og telefon.

E-post: studentraadfagskolen@ostfoldfk.no

Alle studentene ved Fagskolen i Østfold er medlemmer i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Les mer om ONF sitt arbeid her ››

Informasjon om utsendelse av nytt vitnemål med studiepoeng for fagskolestudenter

 1. Informasjon fra Kunnskapsdepartementet, 
 2. Bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet - studiepoeng og fagskolepoeng, 

Ønsker du å gjøre om vitnemålet til studiepoeng, vil vi ta et gebyr på kr. 1.000,- for saksbehandling ved produksjon av nytt vitnemål. Du må i tillegg levere originalt vitnemål med fagskolepoeng til Fagskolen i Østfold. Dette gjelder vitnemål utskrevet med fagskolepoeng fra Fagskolen i Østfold og tidligere navn Østfold Fagskole etter 1.8.2011. NB! Ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt som nye vitnemål med studiepoeng. Bruk dokumentene over som bekrefter det. 

Ved tap av vitnemål

Studenter kan få duplikat av vitnemål/karakterutskrift mot et gebyr på kr 400,-.

Tilleggspoeng for fagskole

Link til samordna opptak, informasjon om tilleggspoeng for fagskole. Trykk her ››

Studentvelferd

Fagskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold (HiØ) om bruk av kantine, kaffebar, bokhandel og bibliotek. Avtalen gir studenter og ansatte tilgang til følgende lokaler og bruk av tjenester ved HiØ.

Kantine og kaffebar
Kantine og kaffebar driftes av Studentskipnaden i Østfold (SiØ). Kantinen har studentene i hovedfokus som en prioritert kundegruppe.    

Bokhandel
Index er en bokhandel som spesialiserer seg på litteraturen på studiene som er på hver campus. Index forhandler alle bøker som Fagskolen i Østfold melder inn fra gjeldende litteraturlister.

Last ned "Bok på campus" appen og få gode tilbud. 

Bibliotek (HiØ)   
Biblioteket skal bidra til å styrke læringsmiljøet ved å være en aktiv støttespiller for studentene i deres studier. De skal skape et inspirerende arbeidsmiljø og sørge for at studentene får bred tilgang til nødvendig faglitteratur i forbindelse med studiene.

I bibliotekets åpningstid er skranken betjent. Etter kl. 15.45 (15.00) mandag til torsdag er skranken betjent av studentvakter for ut- og innlevering av bøker. Biblioteket tilbyr bibliotekundervisning og informerer om sine tjenester, de hjelper studentene med å finne frem i biblioteket, søke i Oria og i andre databaser. Biblioteket har en mediesamling som er aktuell og oppdatert for å dekke studentenes behov og har elektronisk tilgang til aktuelle databaser.

Studentene ved Fagskolen i Østfold kan foreta innlån, søke i databaser og få hjelp til å formidle videre til riktig institusjon når en ikke finner relevante  opplysninger om et emne i egne samlinger. Brukerne skal få tilbakemelding eller bli henvist videre senest ved arbeidsdagens slutt dagen etter, hvis ikke annet er avtalt. Biblioteket forplikter seg til å ha pensumlitteraturen i to eksemplarer, hvorav det ene skal være til dagslån.

Fagskolen i Østfolds bokstamme er overført og katalogisert hos HiØ og skolen disponerer 25 hyllemeter kun til bøker reservert fagskolen. Innkjøp av bøker, abonnement på tidsskrifter eller databaser ønsket spesifikt for fagskolen kjøpes inn av HiØ og faktureres fagskolen. Lånetid på bøker er 4 uker og tidsskrifter (hefte) er lånetiden 1 uke. For studenter i fagskolen er det mest aktuelt med databaser hvor de finner artikler på norsk eller nordisk språk, men i tillegg er det et utvalg databaser som viser til forskning publisert på engelsk som kan være aktuelt for noen. 

Databasene finner studentene på bibliotekets hjemmesider.

Studentveiledning ved Fagskolen i Østfold
Alle studenter får faglig veiledning gjennom studieløpet. For de studenter som trenger å snakke om ting de synes er vanskelige, som går utenom det faglige, har fagskolen en egen studentveileder.  Om en student for eksempel har lese- og skrivevansker eller andre utfordringer som påvirker studenttilværelsen, kan studentveileder bistå med tilrettelegging.

Studentveileder hos Fagskolen i Østfold er Josefine Daniels. Josefine er også kvalitet- og HMS leder ved fagskolen og har sitt kontor i 5.etage. Kontortid for studentveiledning er hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09-12. For å avtale møtetidspunkt, send en epost til josefind@ostfoldfk.no eller ta kontakt per telefon 97128774 hvis du har noen spørsmål.  

Frisør
Snæbbus Hair Helsehuset har flotte lyse lokaler med topp moderne utstyr rett ved siden av Fagskolen i Østfold. Hver mandag - onsdag får studenter 20% i studentrabatt.

Rabatt på kollektivtransport

 • Buss: Studentrabatt gjelder på alle lokale bussruter i Østfold for personer med gyldig studentbevis fra skolen. Rabatten gjelder kun periodebilletter – ikke enkeltbilletter.
 • Tog: Studenter ved skolen som fremviser legitimasjon og bekreftelse for betalt semesteravgift, får 25% rabatt på ordinære priser på enkeltbilletter. Studenter mellom 16 og 30 år får ca. 40% rabatt på 30 dagers periodebillett.
 • Parkering: Skolen disponerer et antall parkeringsplasser rett ved skolen. For å parkere på denne plassen kreves det gyldig parkeringskort, noe studenter får gratis ved behov. Det er inngått avtale mellom Fagskolen i Østfold og Fredrikstad kommune ved Parkering og transport/Regulering og teknisk drift om leie av 150 parkeringsplasser innenfor parkeringsarealet, kjent som «Bjølstadjordet», som Fredrikstad kommune disponerer på Værste på Kråkerøy i Fredrikstad. Fagskolen i Østfold betaler kr 4 500,- inkludert mva. pr. parkeringsplass pr. år. Ved tap av parkeringskort, vil det ikke bli utlevert nytt.
 • Kaffeautomat/mineralvann: Det finnes mineralvannautomat og kaffeautomat ved fagskolen. Et evt. overskudd av dette salget vil tilkomme studentene.