For studenter

Denne siden inneholder relevant informasjon både for deg som allerede studerer hos oss, og for deg som vurderer om du skal søke studieplass.

Informasjon om Korona-situasjonen

Vi er fortsatt inne i en situasjon som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Av den grunn vil fagskolen holde stengt og all undervisning og veiledning vil fortsatt foregå digitalt. Dette gjelder på ubestemt tid, inntil annen informasjon formidles fra Fagskolen i Østfold.  

Informasjon om undervisning, arbeidsoppdrag, hovedprosjekt og eksamener vil fortløpende formidles til studentene over Microsoft Teams. 

Les mer ››

Viktig info Parkeringskort

Det blir fra 1.september ilagt bøter uten synlig parkeringsbevis. Har du ikke fått parkeringskort, ber vi deg betale parkering i Stadion parkeringshus, det er gratis å parkere etter kl. 14.00.

Siste nytt om oppstart nytt skoleår

Informasjon til nye studenter

Vi gleder oss til å ønske alle nye studenter velkommen til Fagskolen i Østfold!. Her finner du informasjon om studiestart 2020.
Les her ››

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Østfold har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC og en studieavgift til skolen. Nettstudenter ved tekniske utdanninger betaler i tillegg et særutlegg til skolen. 

For studieåret 2019/2020 kan studenter få opptil 110 200 kroner i basisstøtte fra Lånekassen. Studenter kan i tillegg søke om foreldrestipend og forsørgerstipend. Foreldrestipend i inntil 49 uker, i 3 uker før fødselen og 46 uker etter. Foreldrestipendet tilsvarer basisstøtten, og hele beløpet blir gitt som stipend. Forsørgerstipend kan studenten motta dersom den bor sammen med barn født i 2004 eller senere.

Søknad for fagskole

 

Eksempel på utfylling av søknad om lån og stipend til høyere og annen utdanning 2020-2021.

Søk opptak ved Fagskolen i Viken og velg studiested Fagskolen i Østfold. Vi er sammenslått med flere fagskoler i forbindelse med sammenslåingen av Viken fylkeskommune.

Studentrådet

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved Fagskolen i Østfold som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt.

Les mer om studetrådet her ››

Studentvelferd

Fagskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold (HiØ) om bruk av kantine, kaffebar, bokhandel og bibliotek. Avtalen gir studenter og ansatte tilgang til følgende lokaler og bruk av tjenester ved HiØ.

Kantine og kaffebar
Kantine og kaffebar driftes av Studentskipnaden i Østfold (SiØ). Produksjon og vareutvalg er først og fremst rettet mot studentenes behov.

Ukens middager

Sjekk ukens middager i SiØ-kantinene

Bokhandel
Studentskipnadens bokhandel tilbyr bøker til pensum og faglitteratur. Her vil du finne bøkene fra gjeldende litteraturlister.

Last ned Akademika-appen og få hver 5. bok til 50% og mange andre gode tilbud: https://www.siost.hiof.no/bokhandel

Bibliotek (HiØ)   
Biblioteket skal bidra til å styrke læringsmiljøet ved å være en aktiv støttespiller for studentene i deres studier. De skal skape et inspirerende arbeidsmiljø og sørge for at studentene får bred tilgang til nødvendig faglitteratur i forbindelse med studiene.

I bibliotekets åpningstid er skranken betjent. Etter kl. 15.45 (15.00) mandag til torsdag er skranken betjent av studentvakter for ut- og innlevering av bøker. Biblioteket tilbyr bibliotekundervisning og informerer om sine tjenester, de hjelper studentene med å finne frem i biblioteket, søke i Oria og i andre databaser. Biblioteket har en mediesamling som er aktuell og oppdatert for å dekke studentenes behov og har elektronisk tilgang til aktuelle databaser.

Studentene ved Fagskolen i Østfold kan foreta innlån, søke i databaser og få hjelp til å formidle videre til riktig institusjon når en ikke finner relevante  opplysninger om et emne i egne samlinger. Brukerne skal få tilbakemelding eller bli henvist videre senest ved arbeidsdagens slutt dagen etter, hvis ikke annet er avtalt. Biblioteket forplikter seg til å ha pensumlitteraturen i to eksemplarer, hvorav det ene skal være til dagslån.

Fagskolen i Østfolds bokstamme er overført og katalogisert hos HiØ og skolen disponerer 25 hyllemeter kun til bøker reservert fagskolen. Innkjøp av bøker, abonnement på tidsskrifter eller databaser ønsket spesifikt for fagskolen kjøpes inn av HiØ og faktureres fagskolen. Lånetid på bøker er 4 uker og tidsskrifter (hefte) er lånetiden 1 uke. For studenter i fagskolen er det mest aktuelt med databaser hvor de finner artikler på norsk eller nordisk språk, men i tillegg er det et utvalg databaser som viser til forskning publisert på engelsk som kan være aktuelt for noen. 

Databasene finner studentene på bibliotekets hjemmesider.

Studentveiledning ved Fagskolen i Østfold
Alle studenter får faglig veiledning gjennom studieløpet. For de studenter som trenger å snakke om ting de synes er vanskelige, som går utenom det faglige, har fagskolen en egen studentveileder.  Om en student for eksempel har lese- og skrivevansker eller andre utfordringer som påvirker studenttilværelsen, kan studentveileder bistå med tilrettelegging.

Studentveileder hos Fagskolen i Østfold er Josefine Daniels. Josefine er også kvalitet- og HMS leder ved fagskolen og har sitt kontor i 5.etage. Kontortid for studentveiledning er hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09-12. For å avtale møtetidspunkt, send en epost til josefind@ostfoldfk.no eller ta kontakt per telefon 97128774 hvis du har noen spørsmål.  

Bolig
Studentsamskipnaden i Østfold tilbyr bolig til deg som skal studere ved Fagskolen i Østfold.

Råd og helse
Du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster.


Frisør
Snæbbus Hair Helsehuset har flotte lyse lokaler med topp moderne utstyr rett ved siden av Fagskolen i Østfold. Hver mandag - onsdag får studenter 20% i studentrabatt.

Rabatt på kollektivtransport

  • Buss: Studentrabatt gjelder på alle lokale bussruter i Østfold for personer med gyldig studentbevis fra skolen. Rabatten gjelder kun periodebilletter – ikke enkeltbilletter.
  • Tog: Studenter ved skolen som fremviser legitimasjon og bekreftelse for betalt semesteravgift, får 25% rabatt på ordinære priser på enkeltbilletter. Studenter mellom 16 og 30 år får ca. 40% rabatt på 30 dagers periodebillett.
  • Parkering: Skolen disponerer et antall parkeringsplasser rett ved skolen. For å parkere på denne plassen kreves det gyldig parkeringskort, noe studenter får gratis ved behov. Det er inngått avtale mellom Fagskolen i Østfold og Fredrikstad kommune ved Parkering og transport/Regulering og teknisk drift om leie av 150 parkeringsplasser innenfor parkeringsarealet, kjent som «Bjølstadjordet», som Fredrikstad kommune disponerer på Værste på Kråkerøy i Fredrikstad. Fagskolen i Østfold betaler kr 4 500,- inkludert mva. pr. parkeringsplass pr. år. Ved tap av parkeringskort, vil det ikke bli utlevert nytt.
  • Kaffeautomat/mineralvann: Det finnes mineralvannautomat og kaffeautomat ved fagskolen. Et evt. overskudd av dette salget vil tilkomme studentene.

Læringsplattform

Microsoft Teams er fagskolens digitale læringsplattform. Her finner du fag- og klasserom, hvor det deles informasjon fra faglærer om arbeidsplaner og hvor studenter gjennomfører prøver, lagre dokumenter, leverer inn oppgaver og mye mer. 

Teams er tilgjengelig for studenter og lærere ved Fagskolen i Østfold. Dette er en tjeneste levert av Viken Fylkeskommune og er en del av Office 365, der vi tilbyr funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter og lagring i skyen. 

Link til Teams ››

Informasjon om utsendelse av nytt vitnemål

Informasjon om utsendelse av nytt vitnemål med studiepoeng for fagskolestudenter

  1. Informasjon fra Kunnskapsdepartementet, 
  2. Bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet - studiepoeng og fagskolepoeng, 

Ønsker du å gjøre om vitnemålet til studiepoeng, vil vi ta et gebyr på kr. 1.000,- for saksbehandling ved produksjon av nytt vitnemål. Du må i tillegg levere originalt vitnemål med fagskolepoeng til Fagskolen i Østfold. Dette gjelder vitnemål utskrevet med fagskolepoeng fra Fagskolen i Østfold og tidligere navn Østfold Fagskole etter 1.8.2011. NB! Ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt som nye vitnemål med studiepoeng. Bruk dokumentene over som bekrefter det. 

Ved tap av vitnemål

Studenter kan få duplikat av vitnemål/karakterutskrift mot et gebyr på kr 400,-.

Tilleggspoeng for fagskole

Informasjon om tilleggspoeng for fagskole. Les mer på samordna opptak ››