Studentrådet

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved Fagskolen i Østfold som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt.

Studentene velger hver høst representanter til studentrådet og studentrådsstyret ved fagskolen. Studentrådstyret ved Fagskolen i Østfold er bindeleddet mellom studentene og fagskolen. Studentrådet består av alle klassetillitsvalgte fra alle utdanningene og sammen med studentrådstyret, vil de jobbe for å fremme studentenes ønsker og krav for et best mulig læringsmiljø, samt sikre studentenes faglige rettigheter. Studentrådstyret tar opp spørsmål og forslag, drøfter disse og tar det videre opp med ledelsen, styret eller andre aktuelle personer. 

Styret til studentrådet består av:

  • Studentrådsleder
  • Nestleder
  • Styremedlem 1.
  • Styremedlem 2. (Hovedtillitsvalgt for nettstudentene)
  • Styremedlem 3


Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! Om dette virker interessant for deg som ny student, ta kontakt med Studentrådstyre: studentraadfagskolen@ostfoldfk.no 

 

Studentrådstyre 2019-2020


Fra venstre: Yngve, Andreas, Kine og Martine

Studentrådstyret er her for deg gjennom hele året, ingen spørsmål eller utfordringer er for små.

  1. Leder: Martine Karlsen – Elkraft heltid 2.klasse
  2. Nestleder: Yngve Sundgot Osnes  – Bygg heltid 1.klasse
  3. Styremedlem 1: Kine Anderdal – Maskinteknikk heltid 2. klasse
  4. Styremedlem 2: Andreas Gundersen – Maskinteknikk deltid 1. klasse
  5. Styremedlem 3: ikke valgt. Ledig.

 

Bemannet kontor

Studentrådstyret har bemannet kontor i 1.etasje alle mandager fra 10.30-11.40. Ellers har de åpent etter avtale og er tilgjengelig på mail, teams og telefon.

E-post: studentraadfagskolen@ostfoldfk.no

Alle studentene ved Fagskolen i Østfold er medlemmer i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Les mer om ONF sitt arbeid her ››