Studiekostnad

Disse tjenestene tar vi betalt for
pengegrisen

Utdanning ved Fagskolen er gratis

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen

Studiekostnad pr. 8.oktober 2020. (Endringer kan forekomme)

Studenter i Fredrikstad betaler en årsavgift på kr 1.500,- , den gjelder for hele skoleåret. Avgiften dekker administrasjonskostnader, diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen, medlemskap i Studentsamskipnaden og avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Studieavgift på nettstudier ved tekniske studielinjer, tilkommer det en kostnad på kr 5.000,- som dekker spesielle faglisenser og merkostnader med lærerressurser ved oppfølgning i hovedprosjekter.

Andre kostnader

Disse tjenestene tar vi betalt for;

  • Nytt ID-kort kr 250,-
  • Nytt vitnemål kr 1.000,-
  • Forbedringseksamen kr 1.000,-
  • Ved tap av parkeringskort utstedes ikke nytt. Ikke levert parkeringsbevis ved avslutning av utdanning, vil studenten bli belastet et gebyr på kr 4.700,- (gjelder ikke studenter som fullfører studier).