Studiekostnad

Disse tjenestene tar vi betalt for
pengegrisen

Utdanning ved Fagskolen i Østfold er gratis. Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Gå til Lånekassen ››

Årsavgiften

Årsavgiften er kr 1.500,- den betales for hele skoleåret. Avgiften dekker administrasjonskostnader, diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen, medlemskap i Studentsamskipnaden og avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Studieavgift på nettstudier ved tekniske studielinjer, tilkommer det en kostnad på kr 5.000,- som dekker spesielle faglisenser og merkostnader med lærerressurser ved oppfølgning i hovedprosjekter.

Andre kostnader;

  • Nytt ID-kort kr 250,-
  • Nytt vitnemål kr 1.000,-
  • Forbedringseksamen kr 1.000,-
  • Ved tap av parkeringskort utstedes ikke nytt. Ikke levert parkeringsbevis ved avslutning av utdanning, vil studenten bli belastet et gebyr på kr 4.700,- (gjelder ikke studenter som fullfører studier).