Studiekostnad

Disse tjenestene tar vi betalt for
pengegrisen

Utdanning ved Fagskolen i Østfold er gratis. Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Gå til Lånekassen ››

Skoleåret 2019-20

Årsavgiften er kr 1.200,- den betales for hele skoleåret.
(Skoleåret 2020-21 økes årsavgiften til kr 1.500,-, dette skyldes medlemskap i Studentsamskipnaden).

Studieavgift på nettstudier tekniske linjer, tilkommer det en kostnad på kr 5.000,- som dekker spesielle faglisenser.

Andre kostnader;

  • Nytt ID-kort kr 250,-
  • Nytt vitnemål kr 1.000,-
  • Forbedringseksamen kr 1.000,-
  • Ved tap av parkeringskort fornyes ikke nytt. Ikke levert parkeringsbevis ved avslutning av utdanning, vil studenten ilagt et gebyr på kr 4.700,- (gjelder ikke studenter som fullfører studier).