Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Helse- og omsorgstjenesten har behov for oppdatert kompetanse. Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 

Modulbasert videreutdanning

Hver modul består av 6 samlinger som går over 3 måneder. Undervisningen er på kvelden, det vil også være veiledning og nettundervisning. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltmoduler eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilken modul som er aktuell for deg.

Søknadsskjema

Dette studiet kan søkes på lokalt opptak på Fagskolen i Østfold sine nettsider.

Klikk her for å søke opptak på modulene ››


Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med Pia Thomassen, piat@viken.no.

Tilgjengelige moduler

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul. 

Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse

  • Oppstart januar 2021 - Åpent for søknader

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Hvis du skal avlegge fagbrev etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Generell studiekompetanse og autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. 

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

  • Observasjon og vurderingskompetanse
  • Kronisk sykdom
  • Demens
  • Smittevern og hygiene
  • Hverdagsrehabilitering
  • Velferdsteknologi

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.