Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Helse- og omsorgstjenesten har behov for oppdatert kompetanse. Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 

Modulbasert videreutdanning

Hver modul består av 6 samlinger som går over 3 måneder. Undervisningen er på kvelden, det vil også være veiledning og nettundervisning. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltmoduler eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilken modul som er aktuell for deg.

Moduler

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul. Nedenfor er alle moduler som er tilgjengelig for opptak. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt modul, finner du mer informasjon i studieplanen, i fanen til høyre. Søk opptak på modulene her ››

Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse - Åpent for søknader

 • Oppstart 25. januar 2021
 • Undevisning hver mandag kl. 17.00 - 21.00

Modul 4: Smittevern og hygiene - Åpent for søknader

 • Oppstart 14. januar 2021
 • Undervisning hver torsdag kl 17.00 - 21.00

Modul 5: Hverdagsrehabilitering - Åpent for søknader

 • Oppstart 15. februar 2021
 • Undervisning hver mandag kl 17.00 - 21.00

Modul 6: Velferdsteknologi - Åpent for søknader

 • Oppstart 21. januar 2021
 • Undervisning hver torsdag kl 17.00 - 21.00

Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse - Åpent for søknader

 • Oppstart 24. mars 2021


Søk opptak

Dette studiet er under lokalt opptak og kan ikke søkes på i Samordna opptak. Du finner søkerinformasjon på nettsiden til Fagskolen i Østfold, under fanen "Slik søker du", se lenger ned på siden under "Lokale opptak".

Søk opptak på modulene her ››


Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med Pia Thomassen, piat@viken.no.
 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Hvis du skal avlegge fagbrev etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Generell studiekompetanse og autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. 

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

 • Observasjon og vurderingskompetanse
 • Kronisk sykdom
 • Demens
 • Smittevern og hygiene
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.