Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien

Norsk matindustri er inne i et teknologiskifte hvor ny teknologi stadig blir mer tilgjengelig. Industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende og krever nye måter å tenke produksjon på. Dette studiet vil løfte den den enkelte produksjonsmedarbeiders digitale kompetanse.

NYHET! Nytt kull starter opp i desember. Utvidet søknadsfrist 7.12.20

  • Nettbasert med samlinger på nett
  • 1 1/2 år varighet
  • 30 studiepoeng
  • Søknadsfrist: 7.12.2020
  • Søk lokalt opptak (se info nederst på siden)
  • Første nettsamling emne A: mandag 14. og tirsdag 15. desember 2020. 

 

Dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen digital kommunikasjon, innsamling og tolkning av digitale data og kompetanse på å utviklings- og endringsprosesser i produksjon. Fordypningen gir kunnskap om forbedring og endring av produksjonsprosesser, kunnskap om kommunikasjonsprosesser og organisasjonskultur og hvordan digital og teknologisk utvikling påvirker bedriftens verdiskapning.

Som fagarbeider i næringsmiddelindustrien, får du med denne utdanningen muligheten til å løfte din digitale kompetanse og bidra aktivt med utvikling og endring i egen bedrift. Digitalisering handler også om mennesker, dette studiet legger derfor også vekt på det å skape en god samarbeidskultur, kommunikasjon som bidrar til godt arbeidsmiljø og nye måter å tenke produksjon på.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:
 
1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen aktuelle fagretninger. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
2. Fem års praksis som ufaglært innen relevante fagområder og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av tre emner:

1.    Digital kommunikasjon (10 studiepoeng)
2.    Innsamling og tolkning av digitale data (10 studiepoeng)
3.    Utvikling og endring i prosess og produksjon (10 studiepoeng)

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet er for deg som er i jobb, eller som ønsker jobb som fagarbeider, primært i næringsmiddelindustrien. Studiet gir deg et kompetanseløft i forhold til digital kompetanse, som er etterspurt i bransjen og som er viktig for å kunne utvikle seg i egen jobb, og for den enkelte bedrift som ønsker vekst og utvikling i egen virksomhet.

Søk opptak

Ønsker du å søke på dette studiet må du fylle ut et elektronisk søknadskjema på Fagskolen i Østfold sine nettsider.

Søknadsskjemaet ligger på "slik søker du", med søknadsfrist 07.12.2020: https://fagskolen-ostfold.no/slik-soker-du

Dette skal du vedlegge søknaden:

  • vitnemål/fagbrev
  • arbeidserfaring (om du søker på realkompetansevurdering)

Informasjon med forbehold om trykkfeil.