Vil din virksomhet samarbeide med en fagskole?

Fagskolen i Østfold ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunene i vår region.

Samarbeid med yrkessektoren representer ikke bare en viktig del av studietilbudet til våre studenter, men det er også en unik mulighet for lokale arbeidsplasser til å forme og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse.

Har dere en utfordring/problemstilling dere søker nye løsninger på? 

Da kan et hovedprosjekt være en god mulighet til å få nye innspill og løsningsforslag som kan gi verdiskapning til deres virksomhet. Og ikke minst vil dere få en unik mulighet til å bli kjent med studenter som kan dekke fremtidens rekktureringsbehov. 

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne samarbeidsformen som passer best for begge parter.