Ansatte

Ledelse

Christina Bang-Olsen

90 82 22 63
chrban1@ostfoldfk.no
Innovasjon og markedsleder

Fredrik Rene Hæren

48 27 01 77
fredrirh@ostfoldfk.no
Utd.leder helse- og oppvekst

Gry Ulvedalen

90 50 66 21
gryulv@ostfoldfk.no
Utviklingsleder, leder administrasjon

Heidi Gamlesanne

69 38 13 31 / 95 40 26 67
heigam1@ostfoldfk.no
Utd.leder BIM, Bygg, Kjemi

Josefine V. Daniels

69 38 13 33 / 97 12 87 74
josefind@ostfoldfk.no
Kvalitetsleder/studentveileder

Tommy K. Moen

91 81 02 03
tommymo@ostfoldfk.no
Utd.leder Elektro, TIP/Maskinteknikk

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketsol@ostfoldfk.no
Rektor

Administrasjon

Ella Beck

69 38 13 11
ellabe@ostfoldfk.no
Lærling kontorfaget

Berit Andersen

69 38 13 05
berand@ostfoldfk.no
Økonomiansvarlig, studentadministrasjon

Hanne Moen

69 38 13 30
hanmoe2@ostfoldfk.no
Resepsjon, kontormedarbeider

Hilde J. Larsen

69 38 13 01
hiljel@ostfoldfk.no
Studentadministrasjon

BIM

Kristoffer Moe

69 38 13 15
krimoe6@ostfoldfk.no
Faglærer BIM

Bygg

Finn Gunnar Reiersen

69 38 13 15
finrei@ostfoldfk.no
Faglærer

Torfinn Hagen

69 38 13 15
torhag2@ostfoldfk.no
Faglærer

Kenneth L Hansen

69 38 13 15
kenhan9@ostfoldfk.no
Faglærer (vikar)

Per Nilsen

69 38 13 15
pern@ostfoldfk.no
Faglærer (vikar)

Tor Raanaas

69 38 13 15
torraa@ostfoldfk.no
Faglærer

Trond Atle Drøbak

69 38 13 15
trondad@ostfoldfk.no
Faglærer

Elektro

Runar Johannesen

69 38 13 17
runjoh6@ostfoldfk.no
Faglærer

Runar Olsen

69 38 13 17
runols2@ostfoldk.no
Faglærer

Bård Reinton-Kjellhov

69 38 13 17
baardre@ostfoldfk.no
Faglærer

Frank Wisur

69 38 13 17
frankw@ostfoldfk.no
Faglærer

Tom Erik Kjøniksen

69 38 13 10
tomkjo@ostfoldfk.no
Faglærer, IKT- pedagogisk ansvarlig

Helse- og oppvekstfag

Anita M. Bjerk

69 38 13 06
anitje@ostfoldfk.no
Faglærer/Praksiskoordinator

Anne Grethe Skjelbred

69 38 13 13
annegs@ostfoldfk.no
Faglærer

Grethe O. Bakkevold

69 38 13 13
grebak1@ostfoldfk.no
Faglærer

Hilde Hertzenberg

69 38 13 12
hilher@ostfoldfk.no
Faglærer

Inger Cecilie H. Grønnerød

69 38 13 12
ingercg@ostfoldfk.no
Faglærer

Marie T. Odsbu

69 38 13 13
marods@ostfoldfk.no
Faglærer

Mina Nayee

69 38 13 12
minanay@ostfoldfk.no
Faglærer

Tone Marita Eide

69 38 13 06
tonee@ostfoldfk.no
Praksiskoordinator

Ledelse, økonomi og markedsføring

Anders Jarlsby

69 38 13 35
andersja@ostfoldfk.no
Faglærer LØM

Tor Arne Moxheim

69 38 13 35
torm@ostfoldfk.no
Faglærer LØM

Realfag

Anne Helen Reymert

69 38 13 17
annrey@ostfoldfk.no
Faglærer realfag

Teknikk og industriell produksjon

Ole Kristian Thoresen

69 38 13 34 / 924 22 092
oletho2@ostfoldfk.no
Faglærer (vikar)

Geir A. Moum

69 38 13 16
geimou@ostfoldfk.no
Faglærer

Morten N. Hovde

69 38 13 16
mortennh@ostfoldfk.no
Faglærer

Ola Engh Gjone

69 38 13 16
olaegj@ostfoldfk.no
Faglærer

Yrkesrettet kommunikasjon

Marianne Løvli

69 38 13 14
marwem@ostfoldfk.no
Faglærer kommunikasjon

Mette Søvik

69 38 13 14
metsov@ostfoldfk.no
Faglærer kommunikasjon

Kjemi

Blanca E.B de Hvidsten

69 38 13 18
blahvi@ostfoldfk.no
Faglærer

Lillemor Gundersen

69 38 13 18
lilgun@ostfoldfk.no
Faglærer

Rene Olsen

69 38 13 18
renols1@ostfoldfk.no
Faglærer

Velg Kategori: