Ansatte

Ledelse

Christina Bang-Olsen

90 82 22 63
christinab@viken.no
Innovasjon og markedsleder

Fredrik Rene Hæren

48 27 01 77
fredrikha@viken.no
Utd.leder helse- og oppvekst

Gry Ulvedalen

90 50 66 21
gryu@viken.no
Utviklingsleder, leder administrasjon

Heidi Gamlesanne

69 38 13 31 / 95 40 26 67
heidig@viken.no
Utd.leder BIM, Bygg, Kjemi

Josefine V. Daniels

69 38 13 33 / 97 12 87 74
josefineda@viken.no
Kvalitetsleder/studentveileder

Tommy K. Moen

91 81 02 03
tommym@viken.no
Utd.leder Elektro, TIP/Maskinteknikk

Ketil Solbakke

95 91 13 03
ketils@viken.no
Rektor

Administrasjon

Berit Andersen

69 38 13 05
berita@viken.no
Økonomiansvarlig, studentadministrasjon

Hanne Moen

69 38 13 30
hannemo@viken.no
Resepsjon, kontormedarbeider

Hilde J. Larsen

69 38 13 01
hildeje@viken.no
Studentadministrasjon

Sissel Annett Myklebust

69 38 13 11
sisselmy@viken.no
Kontormedarbeider

BIM

Kristoffer Moe

69 38 13 15
kristoffem@viken.no
Faglærer BIM

Bygg

Finn Gunnar Reiersen

69 38 13 15
finnr@viken.no
Faglærer

Torfinn Hagen

69 38 13 15
torfinnh@viken.no
Faglærer

Kenneth Lager Bøhler-Hansen

69 38 13 15
kennethbo@viken.no
Faglærer (vikar)

Tor Raanaas

69 38 13 15
torr@viken.no
Faglærer

Trond Atle Drøbak

69 38 13 15
trondd@viken.no
Faglærer

Elektro

Runar Johannesen

69 38 13 17
runarj@viken.no
Faglærer

Runar Olsen

69 38 13 17
runaro@viken.no
Faglærer

Bård Reinton-Kjellhov

69 38 13 17
bardr@viken.no
Faglærer

Frank Wisur

69 38 13 17
frankw@viken.no
Faglærer

Tom Erik Kjøniksen

69 38 13 10
tomk@viken.no
Faglærer, IKT- pedagogisk ansvarlig

Helse- og oppvekstfag

Anita M. Bjerk

69 38 13 06
anitabje@viken.no
Faglærer/Praksiskoordinator

Anne Grethe Skjelbred

69 38 13 13
anneskj@viken.no
Faglærer

Grethe O. Bakkevold

69 38 13 13
gretheba@viken.no
Faglærer

Hilde Hertzenberg

69 38 13 12
hildeher@viken.no
Faglærer

Inger Cecilie H. Grønnerød

69 38 13 12
ingergro@viken.no
Faglærer

Marie T. Odsbu

69 38 13 13
marieo@viken.no
Faglærer

Mina Nayee

69 38 13 12
minana@viken.no
Faglærer

Pia Elisabeth Thomassen

piat@viken.no
Prosjektmedarbeider

Tone Marita Eide

69 38 13 06
toneei@viken.no
Praksiskoordinator

Ledelse, økonomi og markedsføring

Anders Jarlsby

69 38 13 35
andersja@viken.no
Faglærer LØM

Tor Arne Moxheim

69 38 13 35
tormo@viken.no
Faglærer LØM

Realfag

Anne Helen Reymert

69 38 13 17
annerey@viken.no
Faglærer realfag

Teknikk og industriell produksjon

Ole Kristian Thoresen

69 38 13 34 / 924 22 092
oletho@viken.no
Faglærer (vikar)

Geir A. Moum

69 38 13 16
geirmo@viken.no
Faglærer

Morten N. Hovde

69 38 13 16
mortenho@viken.no
Faglærer

Ola Engh Gjone

69 38 13 16
olagj@viken.no
Faglærer

Yrkesrettet kommunikasjon

Marianne Løvli

69 38 13 14
mariannelo@viken.no
Faglærer kommunikasjon

Mette Søvik

69 38 13 14
metteso@viken.no
Faglærer kommunikasjon

Kjemi

Blanca E.B de Hvidsten

69 38 13 18
blancah@viken.no
Faglærer

Lillemor Gundersen

69 38 13 18
lillemorg@viken.no
Faglærer

Rene Olsen

69 38 13 18
reneo@viken.no
Faglærer

Velg Kategori: