Slik søker du politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest, må dette sendes skolen innen fire uker fra du mottok tilbud om studieplass.
Politiattest

Politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest, må dette sendes skolen innen fire uker fra du mottok tilbud om studieplass. En politiattest er et krav der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning, praksisstudier eller praktisk opplæring.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Du kan lese mer om hvordan du søker politiattest på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Du vil trenge en bekreftelse på formål når du skal søke om politiattest og kan bruke svarbrevet fra Samordna opptak til dette.
 

Slik fyller du ut søknaden elektronisk. Husk legg ved svarbrevet fra Samordna opptak.Når du har mottatt politiattesten sender du den pr. post til:
 
Fagskolen i Østfold
Postboks 884
1670 KRÅKERØY